พระนางมารีย์แห่งนานาชาติ
 
 
บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 210 หน้า 2-3
 

เรื่องราวการประจักษ์ :

ไอด้า เปียเดอแมง เกิดที่เมืองอัลค์มาร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ.1905 เธอเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องห้าคน เธอได้รับศีลล้างบาปที่วัดนักบุญโยเซฟ และได้รับการตั้งชื่อว่า ไอส์จี โจฮันนา แต่เธอมักถูกเรียกสั้น ๆ ว่า ไอด้า

การประจักษ์ครั้งแรกของพระนางมารีย์แห่งนานาชาติ เกิดขึ้นที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ในวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1945 ซึ่งตรงกับวันฉลองแม่พระรับสารจากทูตสวรรค์

การประจักษ์มาของพระนางเป็นไปอย่างเงียบ ๆ และเรียบง่าย ซ่อนเร้นจากสายตาชาวโลก ในปีนั้น การฉลองแม่พระรับสารจากทูตสวรรค์ตรงกับวันอาทิตย์ใบลาน สงครามโลกครั้งที่สองยังคงคุกรุ่นในเนเธอร์แลนด์ และเมืองอัมสเตอร์ดัมตกอยู่ในภาวะเลวร้าย ไอด้าและพวกพี่สาวกำลังนั่งรอบ ๆ เตาผิง พูดคุยเกี่ยวกับสงคราม และสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น บาทหลวงเฟรเฮและเพื่อนของไอด้า ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองได้แวะมาเยี่ยม

แน่นอนว่า ไม่ใช่ความบังเอิญที่พระนางมารีย์พระมารดาเริ่มต้นปรากฏให้เธอเห็น เป็นพระนางมารีย์แห่งนานาชาติในวันฉลองแม่พระรับรับสารจากทูตสวรรค์ เพราะเป็นวันที่พระนางมารีย์ยินยอมตามน้ำพระทัยของพระเจ้า และเป็นทางสำหรับความรอดของมนุษยชาติ

ไอด้าเล่าว่าเธอเห็นแสงตรงมุมห้องถัดไป และรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดให้เข้าไปหาแสงนั้น จากแสงนั้นปรากฏให้เห็นพระนางมารีย์ พระนางตรัสให้ไอด้าพูดตามที่พระนางกล่าว ไอด้าก็ทำตาม พระนางตรัสอย่างช้า ๆ บาทหลวงเฟรเฮบอกให้พี่ของไอด้าเขียนสิ่งที่ไอด้าพูดไว้ และเธอก็ทำตาม ตั้งแต่ปี 1945-1959 พระนางมารีย์พรหมจารีทรงปรากฏแก่ ไอด้า เปียเดอแมง ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ถึง 56 ครั้ง พระนางมารีย์ทรงขอร้องให้พระศาสนจักรรับรองอย่างเป็นทางการ ในเรื่องที่พระนางทรงเป็น “ผู้ร่วมไถ่กู้ คนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน” และเมื่อทำตามคำขอร้องนี้แล้ว “พระนางมารีย์แห่งนานาชาติจะประทานสันติภาพและสันติสุขที่แท้จริงแก่ชาวโลก”

ผ่านทางถ้อยคำสื่อสารหลาย ๆ อย่างที่มาถึงไอด้า พระนางมารีย์ทรงอธิบายรายละเอียดว่าพระรูปควรมีลักษณะอย่างไร และรายละเอียดแต่ละอย่างนั้นมีความหมายอย่างไร รวมทั้งขอให้ทำพระรูปอย่างไร ในเรื่องรูปสลัก พระนางทรงอธิบายว่า “เรายืนอยู่บนลูกโลก เบื้องหน้ากางเขน เท้าทั้งสองข้างของเรายืนอย่างมั่นคง” (วันที่ 4 มีนาคม 1951)

ความศรัทธาภักดีต่อพระนางมารีย์แห่งนานาชาติเป็นไปตามพื้นฐานสำคัญดังนี้คือ พระนางมีข่าวสารสำคัญหลายประการเกี่ยวกับอนาคตของพระศาสนจักร และดูเหมือนมีการทำนายเกี่ยวกับสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง และอีกหลายประเด็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งเป็นการทำนายล่วงหน้าสิบกว่าปี ก่อนการเรียกสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง พระนางมารีย์ทรงยืนยันว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยขึ้น ในหลายส่วนของพระศาสจักร เพื่อให้สามารถประกาศข่าวดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเครื่องมือในโลกสมัยใหม่ พระนางทรงเตือนถึงอันตรายใหญ่หลวงต่อพระศาสนจักรในปลายศตวรรษที่ยี่สิบ พระนางมารีย์แห่งนานาชาติทรงทำนายถึง “ข้อความเชื่อสุดท้ายเกี่ยวกับพระนางมารีย์” ที่ประกาศว่า พระนางมารีย์เป็น “ผู้ร่วมไถ่กู้ คนกลาง และผู้สนับสนุน” ซึ่งสรุปและอธิบายเทววิทยาเกี่ยวกับพระนางมารีย์และสนับสนุนการรับสวมมงกุฎของพระนางด้วย

การประจักษ์มาของพระนางมารีย์ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมนี้ ได้รับการตรวจสอบจากพระศาสนจักรพระคาร์ดินัลรัตซิงเกอร์ (สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16) ได้เขียนรายงานเกี่ยวกับการประจักษ์มาของพระนางมารีย์ว่า ไม่มีข้อขัดขวางทางเทววิทยาถึงความเป็นไปได้ที่จะประกาศเป็นข้อความเชื่อ ซึ่งต่อมาพระศาสนจักรได้ประกาศอย่างเป็นทางการ และการทำนายล่วงหน้าได้เป็นจริงในเวลาต่อมา