...::: คุณพ่อเบรย์ ครั้งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ :::...

คุณพ่อมารีอุส หลุยส์ เบรย์ - ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่
Father Marius Louise Bray

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2005 ได้มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์คุณพ่อมารีอุส หลุยส์ เบรย์ 
พระสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ซึ่งได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

พิธีเปิดอนุสาวรีย์คุณพ่อเบรย์นี้จัดขึ้นภายในโรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา มีพิธีวจนพิธีกรรมเปิด
โดยพระคุณเจ้ายออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ เป็นประธาน 
ต่อจากนั้นแมร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 
ได้กดปุ่มเปิดแพรคลุมรูปปั้นของคุณพ่อเบรย์ ซึ่งเป็นรูปหล่อโลหะขนาดครึ่งตัว
ตั้งอยู่หน้าอาคารมารีอุส โรงเรียนมารีย์วิทยา 
บรรดา คณะเซอร์ คุณครู ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้มาร่วมพิธีครั้งนี้ 
เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณและรำลึกถึงท่านในคุณูปการที่ท่านมอบไว้ให้แก่พระศาสนจักรในประเทศไทย


...::: คุณพ่อเบรย์ กับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น จากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ของคุณพ่อ :::...

คุณพ่อมารีอุส เบรย์
ผู้แพร่ธรรมด้วยวิธีที่แตกต่าง

คุณพ่อมารีอุส หลุยส์ เบรย์ คนที่ทำมากกว่าพูด เป็นฝรั่งที่ถือสุภาษิตไทยที่ว่า 
"พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง"
 โดยส่วนตัวเป็นมัธยัสถ์ สมถะ เมื่อคิดจะทำสิ่งใดแล้วก็มุมานะ
ทำให้สำเร็จ และสำเร็จอย่างดี เปรียบเทียบตัวเองเป็นเพียงอิฐก้อนหนึ่งของอาคารหลังใหญ่ กล้าลงทุน
ให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ และเยาวชน เน้นการปลูกฝัง 
"คุณธรรม คริสตชน" ก่อนโปรดศีลล้างบาปด้วยน้ำ รู้จักทำ "ศาสนสัมพันธ์" ตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว

โดยคำสั่งของพระสังฆราชแห่งกรุงเทพฯ
คุณพ่อเบรย์ลงจากเชียงใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด โคราช 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1954 - 1978 (นาน 23 ปี) เมื่อคุณพ่อมาอยู่โคราชปีแรก ๆ ที่ดินของวัดถูกบุกรุก
มีคนมาทำบ้านให้เช่า ทำกิจการโรงแรมรถไฟ ซ่องโสเภณี สลัม ฯลฯ


...::: อาคารหลังแรกของโรงเรียนมารีย์วิทยา :::...

คุณพ่อเบรย์ค่อย ๆ บูรณะสถานที่ให้ผู้บุกรุกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป ต้องขึ้นศาลเพื่อต่อสู้คดีเรื่องที่ดิน
จนได้ที่ดินวัดกลับคืนมา แล้วคุณพ่อก็มีโครงการใหญ่ คือ สร้่างโรงเรียน
โดยเชิญคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เข้ามาทำงานในมิสซังและบริหารงาน
"โรงเรียนมารีย์วิทยา"
 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 เป็นต้นมา

 

อีก 2 ปีถัดมา คุณพ่อเปิดเซนต์เมรี่คลินิก หน้าโรงเรียนมารีย์วิทยา
เมื่อโคราชได้รับการสถาปนาเป็นสังฆมณฑลแล้ว พระสังฆราชวังกาแวร์
ก็ให้ความไว้วางใจแต่งตั้งคุณพ่อเป็นเจ้าอาวาส อาสนวิหาร แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ในปี ค.ศ. 1972
พระคุณเจ้าอนุญาตให้คุณพ่อดำเนินการหาทุนเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลเซนต์เมรี่
แล้วลงมือสร้าง อาคาร 6 ชั้น


...::: โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ กับอาคารแรก :::...

เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนบ้านนอกทั้งคาทอลิก และไม่ใช่คาทอลิก 
คุณพ่อเปิด "บ้านเมรี่โฮม" ซึ่งรับเยาวชนหญิงได้ปีละประมาณ 35 คน
ให้การศึกษาจนจบชั้นสูงสุดในโรงเรียนมารีย์วิทยา

เมื่อเปลี่ยนยุคพระสังฆราชวังกาแวร์ เป็นยุคพระสังฆราชพเยาว์ มณีทรัพย์
คุณพ่อเบรย์ยังอยู่ที่เดิม  ปีนั้นคุณพ่อตั้งโครงการสร้างวัดใหม่
แต่ไม่ทันจะได้สร้างคุณพ่อก็ได้รับคำสั่งย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดปากช่อง ในปี ค.ศ. 1978
ซึ่งคุณพ่อก็ปฏิบัติตามคำสั่งด้วยความนอบน้อม

ระยะเวลา 6 ปีที่ปากช่อง คุณพ่อพัฒนาทั้งวัดและโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา โดยขอภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
มาบริหารโรงเรียนเป็นอันดับแรก ซึ่งแมร์มีเรียม กิจเจริญ เจ้าคณะแขวงเวลานั้น ก็ร่วมมือด้วยความยินดี
มีการปรับปรุงอาคารเรียนเก่า และสร้างอาคารเรียนใหม่ขึ้น 2 อาคาร แต่ก็ยังไม่ได้สร้างวัด

ในปี ค.ศ. 1985 คุณพ่อในวัย 66 ปีมีโรคเบาหวานประจำตัว
แต่มีความปรารถนาที่จะทำงานชิ้นหนึ่งที่ท่านรัก ก็คือ เขียนหนังสือ
ท่านจึงขออนุญาตเกษียณอายุจากหน้าที่สงฆ์ในสังฆมณฑล และขอไปเป็น "จิตตาภิบาล" 
ของเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จ. ฉะเชิงเทรา
และทำนิตยสาร "แม่พระยุคใหม่" จนถึงวาระสุดท้าย
ระหว่างนั้นคุณพ่อไปพบหมอ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ทุก ๆ 2 - 3 เดือน 
เพื่อตรวจเลือดและรับยา และเยี่ยมสังฆมณฑลเป็นครั้งคราว

วันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 คุณพ่อป่วยหนัก ขอมาโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ที่คุณพ่อร่วมสร้างขึ้น 
และร่วมทุกข์กับพระคุณเจ้าวังกาแวร์ พร้อมด้วยคณะเซอร์ผู้ร่วมก่อตั้ง

วันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 คุณพ่อมอบชีวิตคืนพระเจ้าอย่างสงบ
ในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ขณะมีอายุ 82 ปี คุณพ่อขอให้ฝังศพของท่านในสุสานของอาสนวิหารนครราชสีมา
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 สุสานที่คุณพ่อปกป้องไว้มิให้ใครมายึดไปได้

คุณพ่อเบรย์ได้ดำเนินชีวิตและยึดคำสอนของนักบุญเปาโลที่ว่า 
"ข้าพเจ้าเป็นผู้เพาะเมล็ดลงดิน อปอลโลเป็นผู้รดน้ำ แต่พระเป็นเจ้าต่างหากเล่าที่ทำให้พืชเจริญงอกงาม"
(1 คร. 3 : 5-6)

จากสุนทรพจน์ของพระสังฆราชยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ โอกาสเปิดอนุสาวรีย์คุณพ่อเบรย์
ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา