คุณพ่อมารีอุส หลุยส์ เบรย์ - ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่
[คลิกที่นี่เพื่ออ่านประวัติของคุณพ่อ]


ผู้ก่อตั้ง :

คุณพ่อมารีอุส หลุยส์ เบรย์ MEP (ค.ศ. 1919 - 2001)

ตราสัญลักษณ์ :
วัตถุประสงค์ :
เพื่อรู้จักและรักพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่โลก พระแม่เจ้า มารดาของเรา
และกิจการน่าพิศวงของพระศาสนจักร
เจ้าของ :
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
ที่ปรึกษา :
เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม - เซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์
กองบรรณาธิการ : 1. เซอร์มารี - หลุยส์ พรฤกษ์งาม
2. กอบกิจ ครุวรรณ
3. อลิสา ศิริสวัสดิ์
4. ปัญญา การินทร์
ฝ่ายสมาชิก : 1. รังสิต ธีรพงษ์พิพัฒน์
2. รังสรรค์ สง่าวงษ์
พิมพ์ที่ : JACK : 081-5840619
Webmaster :

พิเชษฐ ศรีเกษม / สุริยา ศรีเกษม