ที่อยู่ :
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2235-5778
โทรสาร (Fax) :
0-2632-0330
Website : www.marymagz.com
Facebook : แม่พระยุคใหม่
E-Mail :
marymagz30@gmail.com
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า (BTS) ลงสถานนีศาลาแดง
รถไฟฟ้าใต้ดิน (BRT) ลงสถานนีสีลม
รถประจำทาง มาทางถนนสีลม 77,15,177
รถประจำทาง มาทางถนนสาทร 149,17,116

 
แผนที่เส้นทาง : การเดินทางมายังสำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่
การเข้ามาติดต่อ :

เมื่อมาถึงหน้าประตูโรงเรียน ให้ติดต่อและแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าจะมาที่สำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่ และเจ้าหน้าที่จะบอกทางให้เดินมา