ที่มาของชื่อ แม่พระยุคใหม่

“เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและศิษย์ที่รักยืนอยู่ใกล้ ๆ จึงตรัสกับพระมารดาว่า “แม่ นี่คือลูกของแม่”  แล้วตรัสกับศิษย์ผู้นั้นว่า “นี่คือแม่ของท่าน” นับตั้งแต่นั้น ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน” (ยอห์น 19 : 26 – 27)

“แม่พระ” ทรงมีบทบาทสำคัญในชีวิตของพระเยซูเจ้าโดยตลอดตั้งแต่บังเกิด จนถึงเชิงไม้กางเขน และที่เชิงกางเขนนี้เอง พระองค์ทรงมอบพระมารดาของพระองค์ให้เป็นมารดาของเรา

ตั้งแต่นั้นมา จนถึง “ยุคใหม่” … “ยุคปัจจุบัน” นี้ และใน “ยุคหน้า” แม่พระก็เป็นแม่ของเราเสมอ

ไม่ว่าจะยุคเก่า หรือยุคใหม่ แม่พระก็จะเป็นแม่ของพวกเราตราบจนสิ้นพิภพ

สื่อความเชื่อ เพื่อข่าวดี นำชีวีใหม่

 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรู้จักและรักพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่โลก พระแม่เจ้า มารดาของเรา และกิจการอันน่าพิศวงของพระศาสนจักร

ผู้ก่อตั้ง :

คุณพ่อมารีอุส หลุยส์ เบรย์ (MEP) (ค.ศ. 1919 – 2001)

เจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา :

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

ที่ปรึกษา :

 • เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล
 • เซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์

กองบรรณาธิการ :

 • คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญ
 • เซอร์มารี-หลุยส์  พรฤกษ์งาม
 • พิเชษฐ  ศรีเกษม

ประวัติโดยย่อ สำนักพิมพ์ และ นิตยสารแม่พระยุคใหม่

ข้อมูลและรายละเอียดของสำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่

 • นิตยสารแม่พระยุคใหม่ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2525 (1982) โอกาสฉลอง 200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์
  โดยคุณพ่อมารีอุส หลุยส์ เบรย์ คณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส เป็นผู้ริเริ่ม โดยใช้สำนักของวัดคาทอลิก ปากช่อง จ. นครราชสีมา (วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล) เป็นที่ทำการ
 • เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2526 (1983) คุณพ่อเบรย์ ได้ถวายนิตยสารแม่พระยุคใหม่ แด่สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ในโอกาสที่เข้าเฝ้า และทางสำนักเลขาธิการ ได้มีจดหมายตอบสรุปใจความว่า พระองค์ทรงซาบซึ้งพระทัยที่ได้รับนิตยสารแม่พระยุคใหม่ และพระองค์ทรงภาวนาและอวยพรให้คุณพ่อและผู้ร่วมงานทุกคน
 • เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2536 (1993) สำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ในฐานะที่ทางสำนักพิมพ์ได้จัดพิมพ์ผลงานอันมีคุณค่าต่อคริสตชน โดยนำคำสอนของพระศาสนจักรมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
 • คุณพ่อมารีอุส หลุยส์ เบรย์ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2544 (2001) ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ที่โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่คุณพ่อได้ริเริ่มด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นทางคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดย แมร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ ได้รับสืบทอดเจตนารมณ์ของสำนักพิมพ์นี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 • นอกจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ที่เป็นผลงานของสำนักพิมพ์แล้วนั้น ยังมีงานพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายได้แก่ประวัตินักบุญต่าง ๆ (ส่วนใหญ่เป็นนักบุญผู้ก่อตั้งคณะนักบวชที่มีในประเทศไทย) ประวัติแม่พระ ประวัติพระเยซูเจ้า ประวัติพระศาสนจักรสากล และพระศาสนจักรในประเทศไทย (ซึ่งปัจจุบันเป็นหนังสือเรียนของนักศึกษาชั้น ปี 4 ของวิทยาลัยแสงธรรม) และหนังสือที่ส่งเสริมความเชื่อและศรัทธาอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา และในปัจจุบัน ทางสำนักพิมพ์ยังได้ผลิตสื่อที่หลากหลายในรูปแบบ CD รวมภาพ, VCD บทเพลงประกอบภาพ, CD ดนตรีมิวสิคบ็อกซ์และ E-book อีกด้วย

แผนที่ตั้งสำนักพิมพ์

แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประตูใหญ่ด้านหน้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ว่ามา “ติดต่อสำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่”
โดยแลกบัตร และทำตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment