นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 254

ปีที่ 43 มีนาคม – เมษายน 2024/2567

นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 253

ปีที่ 43 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2024/2567

นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 252

ปีที่ 42 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2023/2566

นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 251

ปีที่ 42 กันยายน – ตุลาคม 2023/2566

นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 250

ปีที่ 42 กรกฎาคม – สิงหาคม 2023/2566

นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 249

ปีที่ 42 พฤษภาคม – มิถุนายน 2023/2566

นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 248

ปีที่ 42 มีนาคม – เมษายน 2023/2566

นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 247

ปีที่ 42 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2023/2566

นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 221

ปีที่ 37 กันยายน – ตุลาคม 2018/2561

นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 212

ปีที่ 36 มีนาคม – เมษายน 2017 / 2560