ฉบับที่ 158บทภาวนา

บทภาวนาแด่แม่พระเมืองลูร์ด

บทภาวนาแด่แม่พระเมืองลูร์ด ข้าแต่พระแม่มารีย์ พระแม่ได้ทรงประจักษ์มาแก่นักบุญแบร์นาแด๊ต ท่ามกลางความเหน็บหนาวและมืดมนแห่งเหมันต์ พระแม่ได้ทรงมอบความอบอุ่น แสงสว่าง และความงดงาม ท่ามกลางความมืดมนของชีวิต และในโลกมืดของอำนาจความชั่วร้าย ขอพระแม่โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความหวัง และความไว้วางใจ ข้าแต่พระแม่ ผู้ทรงเป็นการปฏิสนธินิรมล โปรดเสด็จมาช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นคนบาป โปรดประทานความสุภาพถ่อมตนแห่งการกลับใจ และความกล้าหาญในการใช้โทษบาป…

Read more