ฉบับที่ 201แม่พระ

สารของแม่พระฟาติมา

สารของแม่พระฟาติมา   ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 13 ตุลาคม ค.ศ. 1917 พระนางพรหมจารีมารีย์ได้ประจักษ์มา 6 ครั้ง ที่ฟาติมา ประเทศโปรตุเกสแก่เด็กเลี้ยงแกะ 3…

Read more