ฉบับที่ 207นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์

ชีวิตไม่ธรรมดาของนักบุญโจน ออฟ อาร์ค

ชีวิตไม่ธรรมดาของนักบุญโจน ออฟ อาร์ค นักบุญโจน ออฟ อาร์ค คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา สิ้นชีพเมื่ออายุเพียง 19 ปี เธอเป็นแบบอย่างความนอบน้อมต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า หากเธอไม่ยอมรับภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้ ในการปกปักรักษาประเทศฝรั่งเศสในครั้งกระโน้น ชะตากรรมของชาวโลกทั้งมวลคงไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16…

Read more