ฉบับที่ 211ส่งเสริมศรัทธา

พระดำรัสก่อนสิ้นพระชนม์

พระดำรัสก่อนสิ้นพระชนม์ พระดำรัสสุดท้ายของพระเยซูเจ้ามีความสำคัญมาก ขณะที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขน ท่ามกลางความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส พระเยซูเจ้าตรัสกับใครบ้าง 1. พระเยซูเจ้าตรัสกับพระบิดา เพื่อทูลขอการยกโทษแก่คนที่ทำผิดต่อพระองค์ (ลก 23:34) และทรงฝากจิตวิญญาณไว้กับพระเจ้า (ลก 23:46) 2. พระเยซูเจ้าตรัสกับโจรที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ (ลก…

Read more
ฉบับที่ 211นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์แม่พระ

คำขอที่ไม่เคยถูกปฏิเสธ

คำขอที่ไม่เคยถูกปฏิเสธ   พระเยซูคริสตเจ้าและพระมารดามารีย์ได้รับเชิญไปงานมงคลสมรส ที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลี พระมารดาตรัสแก่พระบุตรว่า “พวกเขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” คำพูดประโยคนี้ พระนางตั้งใจขอพระบุตรให้บรรเทาความเดือดร้อนของคู่บ่าวสาว เพราะเครื่องดื่มไม่มีแล้ว พระเยซูตรัสตอบว่า “หญิงเอ๋ย ทำไมท่านและเราต้องมากังวลกับเรื่องนี้ ยังไม่ถึงเวลาของเรา” พระองค์หมายถึงเวลาแห่งการเทศนาทั่วแคว้นยูเดียและการทำอัศจรรย์ คำตอบของพระองค์ดูจะเป็นการปฏิเสธคำร้องของพระนางมารีย์ พระคัมภีร์กล่าวถึงความอ่อนหวานแห่งความเมตตากรุณาของพระนางมารีย์…

Read more
ฉบับที่ 211ส่งเสริมศรัทธา

เลียนแบบพระคริสต์

เลียนแบบพระคริสต์   นักมายากลต่างศาสนาได้พระคัมภีร์มาเล่มหนึ่ง เขาจึงอ่านเรื่องราวมหัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า อย่างร้อนรน แล้วนักมายากลคนนี้ก็ตัดสินใจเลียนแบบพระคริสต์และขอรับศีลล้างบาป ขณะเดินทางไปวัด เขาเห็นขบวนแห่ศพกำลังเคลื่อนผ่านมา เพื่อเลียนแบบพระคริสต์ เขาสั่งให้ขบวนแห่ศพหยุด แล้วเดินไปที่หีบศพ ผู้ตายเป็นเด็กคนหนึ่ง นักมายากลกล่าวเวทย์มนต์คาถาของเขา ทันใดนั้นคนตายก็กลับมีชีวิต แล้วเขาก็เดินทางต่อไป เมื่อเขาเข้าไปในหมู่บ้าน…

Read more