ฉบับที่ 223ส่งเสริมศรัทธา

พลังชีวิต

พลังชีวิต ชีวิตคนเรานั้นเป็นพลังที่ไม่อยู่เฉย เรามีพลังทั้งร่างกายและจิตใจ ความคิดของคนเราหยุดยั้งไม่ได้ คนเราคิดอยู่ตลอดเวลา และอำเภอใจของเราก็ไม่มีขีดจำกัด อยู่ที่เราแต่ละคน จะเป็นนายหรือเป็นบ่าว ของพลังความคิด และอำเภอใจนี้ แต่ด้วยการฝึกฝน เพื่อที่จะรู้จักตนเอง รู้จิตใจของตนเอง รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และด้วยคำภาวนา…

Read more