ฉบับที่ 226พระสันตะปาปาส่งเสริมศรัทธา

เพราะเหตุใดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงผูกพันกับแม่พระ

เพราะเหตุใดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงผูกพันกับแม่พระ ความศรัทธาต่อแม่พระ เป็นหัวใจสำคัญของการเป็นคาทอลิก และสิ่งนี้มีบทบาทอย่างยิ่ง ในชีวิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ผู้สวดสายประคําวันละ 3 สายอย่างไรก็ตาม ความศรัทธาต่อแม่พระของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ต่างไปจากพระสันตะปาปาองค์ก่อน ๆ สำหรับพระองค์ แม่พระมิได้เป็นเพียงพระมารดาผู้อ่อนโยนของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้นำที่มีความเชื่อเข้มแข็ง และกล้าหาญด้วย ในระหว่างที่พระสันตะปาปาฟรังซิส…

Read more