ฉบับที่ 256ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

สายประคำให้พลังแก่เรา

สายประคำให้พลังแก่เรา เมื่อยังเป็นเด็ก ดิฉันเคยสวดสายประคำพร้อมกัน ทั้งครอบครัวทุกวัน ดิฉันไม่มีกิจศรัทธาพิเศษใด ๆ ในเวลานั้น แต่เรามักลงท้ายแต่ละวันด้วยการร่วมกันสวด สายประคำ โดยมีคุณพ่อ คุณแม่ และพี่น้องอยู่กัน พร้อมหน้า แต่เมื่อดิฉันมาเข้าอาราม ดิฉันเริ่มเข้าใจ คุณค่าของสายประคำ…

Read more
ฉบับที่ 256ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

คนงานเหมืองในชิลี 33 คน รอดตายเพราะสายประคำ

คนงานเหมืองในชิลี 33 คน รอดตายเพราะสายประคำ ในช่วงสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในประเทศชิลี ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ และหลายคน ไม่ทราบว่าสายประคำมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ อันเหลือเชื่อนี้ ในเดือนสิงหาคม 2010 มีรายงานข่าวทั่วโลก เล่าเรื่องราวชะตากรรมของคนงานเหมือง…

Read more