ฉบับที่ 240พระสันตะปาปาส่งเสริมศรัทธา

คริสต์มาสคือเรื่องเซอร์ไพรส์จากพระเจ้า

คริสต์มาสคือเรื่องเซอร์ไพรส์จากพระเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสสอนว่า คำว่า พระอาณาจักรของพระเจ้า หมายความว่า  พระเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิ้งประชากรของพระองค์ พระเจ้าไม่ทรงปล่อยให้ประชากรของพระองค์พ่ายแพ้ ต่อปีศาจ แต่พระองค์ทรงเติมเต็มพระอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรัก ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงสร้างขึ้น สิ่งนี้ทำให้อาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรแห่งการให้อภัยและสันติ นั่นคือพระเจ้าเสด็จมา เพื่อทำให้สิ่งใหม่เกิดขึ้น พระองค์ทรงมาสร้างอาณาจักรแห่งสันติ พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกมาเพื่อนำอิสรภาพและการปลอบโยนมามอบให้เรา…

Read more