ฉบับที่ 240ส่งเสริมศรัทธา

คริสต์มาสที่แท้จริงคืออะไร?

คริสต์มาสที่แท้จริงคืออะไร? เมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาส เราจะได้ยินเสียงเพลง Joy to the World หรือเพลง Silent Night Holy Night ซึ่งบรรยายถึงความสุข ความยินดี และความสงบเงียบของคืนบริสุทธิ์ที่องค์พระกุมารเยซูเสด็จมาประสูติ แต่คริสต์มาสที่แท้จริงคืออะไร…

Read more