ฉบับที่ 244นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมศรัทธา

5 บทเรียนความเป็นผู้นำของนักบุญเปโตร

5 บทเรียนความเป็นผู้นำของนักบุญเปโตร แม้นักบุญเปโตรไม่ได้เป็นผู้นำโดยกำเนิด แต่เราก็สามารถเรียนรู้จากความสำเร็จและความ ล้มเหลวของท่านได้มากมาย บางคนบอกว่าถ้า คุณต้องการเป็นผู้นำ คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับ ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น ภาวะผู้นำเป็นเรื่องยาก เป็น เรื่องที่ต้องรู้ว่าเมื่อใดควรพูด และเมื่อใดควรรับฟัง เมื่อใดควรกระทํา และเมื่อใดควรอดทน เมื่อได…

Read more