ฉบับที่ 245ส่งเสริมศรัทธาเรื่องทั่วไป

ธรรมชาติกับความสุข

ธรรมชาติกับความสุข ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่า “มองลึกเข้าไปใน ธรรมชาติ แล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่างดีขึ้น” ตลอด ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่อริสโตเติลจนถึงไอน์สไตน์ต่างรู้ว่าการเดินใน ธรรมชาติสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ เมื่อเราเดิน อัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้น สูบฉีดเลือดและออกซิเจนเข้าสมอง จังหวะของเท้า กระตุ้นจิตใจของเรา และเนื่องจากการเดินต้องใช้…

Read more