ฉบับที่ 253ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

วัดแม่พระตั๊กแตน

วัดแม่พระตั๊กแตน อาคารเล็ก ๆ ที่มีลักษณะเหมือนวัดน้อยในโคลด์สปริง รัฐมินนิโซตา มีชื่อเรียกว่าวัดแม่พระตั๊กแตน ซึ่งไม่ใช่ชื่อทางการ วัดนี้สร้างขึ้นครั้งแรก ในปี 1877 ทำไมถึงเรียกว่าวัดตั๊กแตน ทั้งนี้เพราะวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อถวาย เกียรติแด่พระแม่มารีย์ และเพื่อวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระแม่ ให้ รอดพ้นจากฝูงตั๊กแตนที่กินพืชผลทำลายพื้นที่เพาะปลูกในมินนิโซตา…

Read more
บทภาวนา

บทภาวนาแด่พระมารดาแห่งเฉอซาน

บทภาวนาแด่พระมารดาแห่งเฉอซาน โดย สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ข้าแต่พระแม่มารีย์ พระมารดาแห่งพระวจนาตถ์ และมารดาของลูกทั้งหลาย พระแม่ทรงได้รับการสักการะในสักการสถานแห่งเฉอซาน ในพระนาม “องค์ความช่วยเหลือของคริสตชน” พระศาสนจักรในประเทศจีนเรียกหาพระแม่ ด้วยความรักและความศรัทธา ลูกทั้งหลายอยู่ต่อหน้าพระแม่ในวันนี้ เพื่อวิงวอนขอความคุ้มครองจากพระแม่…

Read more