ฉบับที่ 140แม่พระ

เหตุใดผมถึงนึกรักพระแม่มารีย์ | เธอจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย

เหตุใดผมถึงนึกรักพระแม่มารีย์ เธอจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย ทันทีที่ตั้งใจรำถึงถึงข้อความพระวรสารตอนที่ว่า “เธอจะตั้งครรภ์ และให้กำเนิดบุตรชาย” (ลก. 1:31) ผมก็นึกถึงตอนที่ผมเรียนอยู่ปีที่ 3 ในบ้านเณรใหญ่ ในช่วงนั้นกระแสแนวความคิดเรื่องการผ่านกฎหมาย “ทำแท้งเสรี” กำลังเป็นหัวข้อหลักในการวิพากษ์ของสังคม (ปี พ.ศ. 2537)…

Read more
ฉบับที่ 140ส่งเสริมศรัทธา

อยากเป็นอะไรในวัด

อยากเป็นอะไรในวัด ถามเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งว่า ถ้าให้เลือกได้อยากเป็นอะไรในวัด คำตอบที่ได้น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นอะไร ขอให้เป็นคริสตชนที่ทำหน้าที่ของตนเอย่างดี แอร์ / พัดลม เพื่อให้ความเย็นของเราทำให้คนอื่นสบาย เมื่อวัดมีแอร์ คนก็ยิ่งอยากมาวัดเพิ่มมากขึ้น และจากคนที่อารมณ์ร้อน ๆ หรือกำลังรู้สึกร้อน เมื่อเข้ามาในโบสถ์ก็จะรู้สึกเย็นลง…

Read more