ฉบับที่ 140แม่พระ

เหตุใดผมถึงนึกรักพระแม่มารีย์ | เธอจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย

เหตุใดผมถึงนึกรักพระแม่มารีย์ เธอจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย ทันทีที่ตั้งใจรำถึงถึงข้อความพระวรสารตอนที่ว่า “เธอจะตั้งครรภ์ และให้กำเนิดบุตรชาย” (ลก. 1:31) ผมก็นึกถึงตอนที่ผมเรียนอยู่ปีที่ 3 ในบ้านเณรใหญ่ ในช่วงนั้นกระแสแนวความคิดเรื่องการผ่านกฎหมาย “ทำแท้งเสรี” กำลังเป็นหัวข้อหลักในการวิพากษ์ของสังคม (ปี พ.ศ. 2537)…

Read more
ฉบับที่ 141ส่งเสริมศรัทธา

ปรัชญาจากเสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว

ปรัชญาจากเสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว 1. ผ้าขี้ริ้วยอมสกปรกเพื่อให้สิ่งอื่นสะอาด เสน่ห์ของคนอยู่ที่ยอมลำบากเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข พ่อแม่ยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกหลานอยู่สุขสบาย ความสุขแท้ของคนคือ การได้ยืนแอบยิ้ม อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้อื่น 2. ผ้าขี้ริ้วดูดซับความสกปรกได้ แต่ก็สลัดความสกปรกออกจากตัวได้ตลอดเวลา เสน่ห์ของคนอยู่ที่รู้ตัวเองว่าสกปรก ถึงเวลาต้องชำระล้างแล้ว มิใช่อมความสกปรกไว้ แล้วแกล้งบอกว่าตนสะอาด 3.…

Read more
ฉบับที่ 140ส่งเสริมศรัทธา

อยากเป็นอะไรในวัด

อยากเป็นอะไรในวัด ถามเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งว่า ถ้าให้เลือกได้อยากเป็นอะไรในวัด คำตอบที่ได้น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นอะไร ขอให้เป็นคริสตชนที่ทำหน้าที่ของตนเอย่างดี แอร์ / พัดลม เพื่อให้ความเย็นของเราทำให้คนอื่นสบาย เมื่อวัดมีแอร์ คนก็ยิ่งอยากมาวัดเพิ่มมากขึ้น และจากคนที่อารมณ์ร้อน ๆ หรือกำลังรู้สึกร้อน เมื่อเข้ามาในโบสถ์ก็จะรู้สึกเย็นลง…

Read more
ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

ผลของการสวดสายประคำ

ผลของการสวดสายประคำ คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญ แปลจาก Queen of all Hearts  เดือนมีนาคม – เมษายน ค.ศ. 2006 ความศรัทธาต่อการสวดสายประคำ ดูจะเป็นเอกลักษณ์ของชาวคาทอลิก และดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่เราจะเข้าหาพระมารดาของพระเจ้า…

Read more
ฉบับที่ 199พระสันตะปาปาส่งเสริมศรัทธา

คริสตชนไม่มีแม่พระ ก็คือเด็กกำพร้า

“คริสตชนไม่มีแม่พระ ก็คือเด็กกำพร้า” พระดำรัสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน ปีที่แล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการภาวนาร่วมกับกลุ่มเยาวชนของสังฆมณฑลโรม หน้าถ้ำแม่พระเ มืองลูร์ด ในสวนวาติกัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เริ่มในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ก่อนวันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล…

Read more
ฉบับที่ 89แม่พระ

พระแม่เจ้าแห่งน้ำตาที่เมืองซีรากุส

พระแม่เจ้าแห่งน้ำตาที่เมืองซีรากุส   เมืองซีรากูซา หรือ ซีรากุส (Syracuse) เป็นเมืองอยู่ในเกาะซิซิลี (Sicily) ทางใต้ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1953/พ.ศ. 2496 กรรมกรคอมมิวนิสต์คนหนึ่ง…

Read more