ฉบับที่ 146ส่งเสริมศรัทธา

รางวัลของความศรัทธา

รางวัลของความศรัทธา   “ความศรัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลสำหรับความศรัทธานี้ คือการได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ” นักบุญออกัสติน จดหมายถึงชาวฮีบรูเขียนไว้ว่า “ความเชื่อคือ ความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง…แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลย เพราะว่า ผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์” ดูเหมือนว่ามีคนจำนวนไม่น้อย…

Read more
ฉบับที่ 146ส่งเสริมศรัทธา

คำถามเปลี่ยนชีวิต เมื่อไหร่ฉันถึงจะรวยเสียที…เมื่อไหร่ฉันถึงจะพอเสียที

คำถามเปลี่ยนชีวิต เมื่อไหร่ฉันถึงจะรวยเสียที…เมื่อไหร่ฉันถึงจะพอเสียที   มีปริศนาที่อยากให้ช่วยกันเฉลยหน่อย “ทำไมนกกระยางจึงยืนขาเดียว เวลาหลับ” ถ้าผ่านไป 5 นาทีแล้วคุณยังคิดไม่ออก นั่นเพราะคุณมัวแต่จะถามตัวเองใช่ไหมว่า… ทำไมมันยืนขาเดียว ทำไมมันไม่ยืนสองขา ลองเปลี่ยนมาถามตัวเองใหม่สิว่า… “ทำไมมันหดขาเดียว ทำไมมันไม่หดสองขา” เท่านี้แหละ…

Read more