Uncategorized

MASTER

เคาะประตู   เราคงเคยเห็นภาพวาด ยุควิคตอเรียของศิลปินชื่อ “ฮอลแมน ฮันท์” ชื่อ “แสงสว่าง” แต่เราอาจไม่ได้สังเกตว่า ภาพนี้ต้องการสื่ออะไร ภาพวาดนี้แสดงภาพของพระเยซูเจ้า ในลักษณะที่อ่อนโยน สวมมงกุฎ และเสื้อคลุม พระหัตถ์ถือตะเกียง พระองค์ทรงยืนข้างหน้าประตูไม้โอ๊กบานใหญ่…

Read more
ฉบับที่ 218ส่งเสริมศรัทธา

เคาะประตู

เคาะประตู   เราคงเคยเห็นภาพวาด ยุควิคตอเรียของศิลปินชื่อ “ฮอลแมน ฮันท์” ชื่อ “แสงสว่าง” แต่เราอาจไม่ได้สังเกตว่า ภาพนี้ต้องการสื่ออะไร ภาพวาดนี้แสดงภาพของพระเยซูเจ้า ในลักษณะที่อ่อนโยน สวมมงกุฎ และเสื้อคลุม พระหัตถ์ถือตะเกียง พระองค์ทรงยืนข้างหน้าประตูไม้โอ๊กบานใหญ่…

Read more
ฉบับที่ 187ส่งเสริมศรัทธา

พระคัมภีร์…ปกป้องคุณจากบาป

พระคัมภีร์…ปกป้องคุณจากบาป   เราต้องให้ความคิดทุกอย่างของเรามีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ เราต้องเริ่มจากพระวาจาของพระเจ้า ไม่ใช่จากวาจาของคนที่มีความเชื่อผิด ๆ เราควรตัดสินสิ่งที่คนอื่นพูดจากพื้นฐานว่าพระเจ้าตรัสอะไร ไม่ใช่จากวิถีทางของผู้อื่น คนที่วิจารณ์พระคัมภีร์ คือคนที่อ่านน้อยที่สุด การที่พระคัมีภร์ไม่เป็นที่นิยมในสมัยปัจจุบัน ไม่ใช่เพราะรูปแบบที่ล้าสมัย แต่เพราะความจริงในพระคัมภีร์ ทำให้พวกเขาไม่สามารถประพฤติตัวได้อย่างที่ปรารถนา มนุษย์ไม่ได้ปฏิเสธพระคัมภีร์ เพราะพระคัมภีร์ขัดแย้งในตัวเอง…

Read more
ฉบับที่ 149ส่งเสริมศรัทธา

ทำไมต้องมียางลบ อยู่บนหัวดินสอ

ทำไมต้องมียางลบ อยู่บนหัวดินสอ บางครั้งเราก็มองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ไป เพียงเพราะใช้เวลาสั้น ๆ ในการตัดสินนั้นว่า “ไร้สาระ” หลายวันก่อน เพื่อนคนหนึ่งถามผมว่า “ทำไมต้องมียางลบอยู่บนหัวดินสอ” ผมไม่สนใจและใส่ใจกับคำถามนั้นสักเท่าไหร่ เพียงแค่รู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่มีสาระอะไรเสียเลย…

Read more
ฉบับที่ 149ส่งเสริมศรัทธา

นิ้วเราภาวนา

นิ้วเราภาวนา   การอธิษฐานภาวนา คือ การสนทนากับพระเจ้า การติดต่อสัมพันธ์กับพระองค์ ซึ่งไม่ใช่สูตรสำเร็จ แต่ในบางครั้งเราอาจต้องใช้ “วิธีการ” เพื่อช่วยให้การอธิษฐานภาวนามีชีวิตชีวามากขึ้น เราสามารถอธิษฐานภาวนาโดยใช้บทสดุดีในพระคัมภีร์หรือข้อความในพระวรสาร การอธิษฐานภาวนาแบบห้านิ้ว เป็นวิธีการอธิษฐานภาวนาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้อื่น นิ้วหัวแม่มือ เมื่อคุณกำมือ…

Read more
ฉบับที่ 146ส่งเสริมศรัทธา

รางวัลของความศรัทธา

รางวัลของความศรัทธา   “ความศรัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลสำหรับความศรัทธานี้ คือการได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ” นักบุญออกัสติน จดหมายถึงชาวฮีบรูเขียนไว้ว่า “ความเชื่อคือ ความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง…แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลย เพราะว่า ผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์” ดูเหมือนว่ามีคนจำนวนไม่น้อย…

Read more