ฉบับที่ 147ส่งเสริมศรัทธา

พระคุณของพระจิตเจ้า

พระคุณของพระจิตเจ้า   พระจิตเจ้าคือ ลมปราณของพระเจ้า เป็นลมปราณที่ทำให้อากาศเคลื่อนไหว เป็นออกซิเจนของพระเจ้าสำหรับบรรดาอัครสาวก เป็นอากาศที่สร้างความกระปรี้กระเปร่าจากสวรรค์ พระคุณของพระจิตเจ้า คือ ลมปราณแห่งชีวิต ที่พระผู้สร้างทรงเป่าเข้าไป ในรูจมูกของมนุษย์คนแรกเพื่อประทานชีวิตแก่เขา (ปฐก 3 : 7)…

Read more
ฉบับที่ 147ส่งเสริมศรัทธา

จำฉันได้หรือเปล่า?

จำฉันได้หรือเปล่า?   ก่อนอื่น ขอถามสักหนึ่งคำถามว่า รักพระเจ้าไหม ? รักแล้ว ควรจะทำอย่างไรต่อไปดี จะรักแต่พระเจ้าแล้วลืมผู้คนที่อยู่รอบข้างเรา คนที่เราพบปะเจอะเจอในแต่ละวัน แบบนี้เรียกว่ารักพระหรือเปล่า ถ้าเรารักแต่พระเจ้า แต่ลืมเพื่อนมนุษย์ บางทีอาจจะมีคนที่ชอบร้องเพลงให้เราฟังว่า “ยังจำฉันได้หรือเปล่า?” ใครจะรู้ว่า…

Read more
ฉบับที่ 147ส่งเสริมศรัทธา

เริ่มต้นทุกวัน…ด้วยคำขอบคุณพระเจ้า

เริ่มต้นทุกวัน…ด้วยคำขอบคุณพระเจ้า   จงอย่ากังวลในสิ่งใด จงอธิษฐานสำหรับสิ่งต่าง ๆ และจงขอบคุณ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร เราคุ้นเคยกับการภาวนาขอบคุณพระเจ้าที่โต๊ะอาหาร แต่เราเคยคิดถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำอย่างนั้น ตั้งแต่เริ่มต้นทุกวันบ้างไหม ? การฝึกเช่นนั้นจะช่วยนำเราให้มีท่าทีแห่งความรัก การให้อภัย และความมีเมตตา ทั้งยังช่วยให้เราระลึกได้ว่าที่จริงแล้ว แม้แต่ในขณะนี้…

Read more