ฉบับที่ 164แม่พระ

พระนางมารีย์ ดวงดาราแห่งความหวัง

พระนางมารีย์ ดวงดาราแห่งความหวัง   พระศาสนจักรกล่าวทักทายพระนางมารีย์ พระชนนีของพระเป็นเจ้า ด้วยบทเพลง “วันทาดาราสมุทร” (Ave maris stella) ซึ่งแต่งขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 หรือ 9 กว่าพันปีมาแล้ว ชีวิตมนุษย์เป็นการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางใด…

Read more