ฉบับที่ 164แม่พระ

พระนางมารีย์ ดวงดาราแห่งความหวัง

พระนางมารีย์ ดวงดาราแห่งความหวัง   พระศาสนจักรกล่าวทักทายพระนางมารีย์ พระชนนีของพระเป็นเจ้า ด้วยบทเพลง “วันทาดาราสมุทร” (Ave maris stella) ซึ่งแต่งขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 หรือ 9 กว่าพันปีมาแล้ว ชีวิตมนุษย์เป็นการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางใด…

Read more
ฉบับที่ 167แม่พระ

บทวันทามารีอา…พระพรแห่งสวรรค์

บทวันทามารีอา…พระพรแห่งสวรรค์   บทวันทามารีอา ดึงพระพรอุดมของพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอาจากสวรรค์ลงมาหาเรา พระองค์และพระแม่ประทานรางวัลอย่างมหัศจรรย์แก่ผู้ที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ พระองค์ทรงตอบแทนเราร้อยเท่าทวีคูณ สำหรับคำสรรเสริญที่เราถวายแด่พระองค์ “ผู้ใดหว่านพระพร ผู้นั้นเก็บเกี่ยวพระพร” การสวดลูกประคำอย่างดีเป็นการถวาย ความรัก พระพร และพระเกียรติแด่พระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา ในบทวันทามารีอา เราถวายพระพรแด่พระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา “ผู้มีบุญกว่าหญิงใด…

Read more