ฉบับที่ 187ส่งเสริมศรัทธา

พระคัมภีร์…ปกป้องคุณจากบาป

พระคัมภีร์…ปกป้องคุณจากบาป   เราต้องให้ความคิดทุกอย่างของเรามีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ เราต้องเริ่มจากพระวาจาของพระเจ้า ไม่ใช่จากวาจาของคนที่มีความเชื่อผิด ๆ เราควรตัดสินสิ่งที่คนอื่นพูดจากพื้นฐานว่าพระเจ้าตรัสอะไร ไม่ใช่จากวิถีทางของผู้อื่น คนที่วิจารณ์พระคัมภีร์ คือคนที่อ่านน้อยที่สุด การที่พระคัมีภร์ไม่เป็นที่นิยมในสมัยปัจจุบัน ไม่ใช่เพราะรูปแบบที่ล้าสมัย แต่เพราะความจริงในพระคัมภีร์ ทำให้พวกเขาไม่สามารถประพฤติตัวได้อย่างที่ปรารถนา มนุษย์ไม่ได้ปฏิเสธพระคัมภีร์ เพราะพระคัมภีร์ขัดแย้งในตัวเอง…

Read more