ฉบับที่ 229ส่งเสริมศรัทธา

คนที่มีเมตตาย่อมไม่กลัวความตาย

คนที่มีเมตตาย่อมไม่กลัวความตาย   เป็นเวลากว่าพันปี ที่อารยธรรมโรมันเป็นศูนย์กลาง และเป็นเมืองหลวงของยุโรป ประวัติศาสตร์และผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สะท้อนอยู่ในทุก ๆ สิ่งตั้งแต่มหาวิหาร ไปจนถึงหลุมฝังศพ ลอร่า โดนาโต อาจารย์ชาวโรม และนักโบราณคดีได้กล่าวว่า…

Read more