ฉบับที่ 244ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

เพราะเหตุใดคาทอลิกจึงรักและนับถือพระแม่มารีย์

เพราะเหตุใดคาทอลิกจึงรักและนับถือพระแม่มารีย์ คาทอลิกรัก ให้เกียรติ และเคารพนับถือพระแม่มารีย์ พระมารดาผู้ได้รับพระพรของพระเยซูเจ้า เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า พระศาสนจักรคาทอลิกไม่ได้สักการะบูชาพระแม่มารีย์เป็นพระเจ้า เพราะเรานมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว สวรรค์ไม่ใช่สถานที่ “ตาย” คาทอลิกเชื่อว่า ผู้คนในสวรรค์มีชีวิตชีวามาก (มธ 19:29, 25:46, 10:17-22;…

Read more
ฉบับที่ 244นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมศรัทธา

5 บทเรียนความเป็นผู้นำของนักบุญเปโตร

5 บทเรียนความเป็นผู้นำของนักบุญเปโตร แม้นักบุญเปโตรไม่ได้เป็นผู้นำโดยกำเนิด แต่เราก็สามารถเรียนรู้จากความสำเร็จและความ ล้มเหลวของท่านได้มากมาย บางคนบอกว่าถ้า คุณต้องการเป็นผู้นำ คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับ ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น ภาวะผู้นำเป็นเรื่องยาก เป็น เรื่องที่ต้องรู้ว่าเมื่อใดควรพูด และเมื่อใดควรรับฟัง เมื่อใดควรกระทํา และเมื่อใดควรอดทน เมื่อได…

Read more