ฉบับที่ 147ส่งเสริมศรัทธา

พระคุณของพระจิตเจ้า

พระคุณของพระจิตเจ้า   พระจิตเจ้าคือ ลมปราณของพระเจ้า เป็นลมปราณที่ทำให้อากาศเคลื่อนไหว เป็นออกซิเจนของพระเจ้าสำหรับบรรดาอัครสาวก เป็นอากาศที่สร้างความกระปรี้กระเปร่าจากสวรรค์ พระคุณของพระจิตเจ้า คือ ลมปราณแห่งชีวิต ที่พระผู้สร้างทรงเป่าเข้าไป ในรูจมูกของมนุษย์คนแรกเพื่อประทานชีวิตแก่เขา (ปฐก 3 : 7)…

Read more