ฉบับที่ 231ส่งเสริมศรัทธาเรื่องทั่วไป

ยอมรับ…ปล่อยวาง

ยอมรับ…ปล่อยวาง การยอมรับ ไม่ใช่การยอมจำนน หรือยกเลิก แต่มอบถวายความหวัง ความเศร้า ความกังวลทั้งหมดไว้กับพระเจ้า วางใจในพระองค์ ความรักของพระองค์จะปกป้องเรา ในทุกขณะของชีวิต ท่าทีของการยอมรับ คือคำภาวนาที่หนักแน่น หันชีวิตของเราไปยังพระเจ้า ในทุกจังหวะของการเต้นของหัวใจ เลิกมีชีวิตในอดีตที่ผ่านไป แล้วและพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึง…

Read more