ฉบับที่ 231ส่งเสริมศรัทธาเรื่องทั่วไป

ความสุขแบบธรรมดา

ความสุขแบบธรรมดา ชาย 2 คนขอพรจากพระเจ้า คนแรกขอพรทำสิ่งพิเศษ คนที่สองขอพรทำสิ่งธรรมดา พระเจ้าผู้ทรงพระทัยดี ให้เทวดารักษาตัว นำพรไปมอบแก่ชายทั้ง 2  ตามที่เขาวอนขอไว้ คนแรกดีใจ ที่ตนสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างพิเศษ จะพูดจาเจรจากับใคร…

Read more