ฉบับที่ 218ส่งเสริมศรัทธา

พระวาจาคือยาวิเศษ…เพื่อการให้อภัย

พระวาจาคือยาวิเศษ…เพื่อการให้อภัย เวลาที่ใครยกโทษให้เรา เราก็ดีใจ จนตัวแทบลอย แต่เวลาที่เราจะต้องยกโทษให้คนอื่น ดูมันยากเย็นเหลือเกิน พระวาจาของพระเจ้า ช่วยให้เรายกโทษให้ผู้อื่นได้ง่ายขึ้น “จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน” (มธ 5 : 44) “จงมีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกัน…

Read more
ฉบับที่ 218ส่งเสริมศรัทธา

เสียงจากกางเขน

เสียงจากกางเขน “เสียงจากกางเขน” ภาพสะท้อนความเป็นไปของพระศาสนจักรคาทอลิกใต้ดินในประเทศจีน แม้เป็นภาพที่ไม่ชัดเเต่เรายังสามารถเห็น “กางเขน”ได้อย่างชัดเจน คนในภาพคือพระคุณเจ้ายอห์น หานติ่งเสียง แห่งสังฆมณฑลเหอเป่ย ท่านเกิดในครอบครัวคาทอลิกดั้งเดิมที่มณฑลเหอเป่ย ปี ค.ศ. 1952 ได้เข้าบ้านเณร แต่เมื่อมีคำสั่งจากรัฐบาลจีนให้ปิดบ้านเณร ท่านจึงรับการอบรมอย่างลับ ๆ…

Read more
ฉบับที่ 218ส่งเสริมศรัทธา

ไม่จดจำและไม่ประณาม

ไม่จดจำและไม่ประณาม   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสสอนว่า เรามักจ้องทำให้คนบาปกลับใจด้วยการประณาม แต่พระเจ้าทรงทำให้คนบาปกลับใจ ด้วยการเข้าไปหาแบบไม่จดจำบาปที่บุคคลนั้นเคยกระทำ เพื่อให้เขาเห็นความจริงว่า เขายังมีค่า มิใช่ตอกย้ำความผิดแบบที่มนุษย์ชอบตอกย้ำเสมอ การเข้าหาของพระเจ้า ทำให้หลายคนประหลาดใจว่า ทำไมพระองค์ทรงกระทำเช่นนั้น แต่นี่คือความประหลาดใจ ที่มุ่งหวังให้คนบาปเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น พระเยซูเจ้าทรงพบ…

Read more
ฉบับที่ 218ส่งเสริมศรัทธา

เคาะประตู

เคาะประตู   เราคงเคยเห็นภาพวาด ยุควิคตอเรียของศิลปินชื่อ “ฮอลแมน ฮันท์” ชื่อ “แสงสว่าง” แต่เราอาจไม่ได้สังเกตว่า ภาพนี้ต้องการสื่ออะไร ภาพวาดนี้แสดงภาพของพระเยซูเจ้า ในลักษณะที่อ่อนโยน สวมมงกุฎ และเสื้อคลุม พระหัตถ์ถือตะเกียง พระองค์ทรงยืนข้างหน้าประตูไม้โอ๊กบานใหญ่…

Read more