ฉบับที่ 231ส่งเสริมศรัทธา

ถุงหนังใหม่ชีวิตใหม่

ถุงหนังใหม่ชีวิตใหม่   “วันหนึ่งบรรดาศิษย์ของยอห์น เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “ทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศีลอดอาหาร แต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลย” พระองค์ทรงตอบว่า “ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะโศกเศร้าหรือขณะที่เจ้าบ่าว ยังอยู่กับเขา แต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกแยกไป วันนั้นเขาจะจำศีลอดอาหาร ไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่า เพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัว ทำให้รอยขาดมากกว่าเดิม ไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่า เพราะถุงหนังจะขาด…

Read more
ฉบับที่ 218ส่งเสริมศรัทธา

ไม่จดจำและไม่ประณาม

ไม่จดจำและไม่ประณาม   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสสอนว่า เรามักจ้องทำให้คนบาปกลับใจด้วยการประณาม แต่พระเจ้าทรงทำให้คนบาปกลับใจ ด้วยการเข้าไปหาแบบไม่จดจำบาปที่บุคคลนั้นเคยกระทำ เพื่อให้เขาเห็นความจริงว่า เขายังมีค่า มิใช่ตอกย้ำความผิดแบบที่มนุษย์ชอบตอกย้ำเสมอ การเข้าหาของพระเจ้า ทำให้หลายคนประหลาดใจว่า ทำไมพระองค์ทรงกระทำเช่นนั้น แต่นี่คือความประหลาดใจ ที่มุ่งหวังให้คนบาปเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น พระเยซูเจ้าทรงพบ…

Read more