ฉบับที่ 244นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมศรัทธา

5 บทเรียนความเป็นผู้นำของนักบุญเปโตร

5 บทเรียนความเป็นผู้นำของนักบุญเปโตร แม้นักบุญเปโตรไม่ได้เป็นผู้นำโดยกำเนิด แต่เราก็สามารถเรียนรู้จากความสำเร็จและความ ล้มเหลวของท่านได้มากมาย บางคนบอกว่าถ้า คุณต้องการเป็นผู้นำ คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับ ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น ภาวะผู้นำเป็นเรื่องยาก เป็น เรื่องที่ต้องรู้ว่าเมื่อใดควรพูด และเมื่อใดควรรับฟัง เมื่อใดควรกระทํา และเมื่อใดควรอดทน เมื่อได…

Read more
ฉบับที่ 243นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมศรัทธา

คำสอนของนักบุญคุณพ่อปีโอ

คำสอนของนักบุญคุณพ่อปีโอ อย่ากังวลเกินไปกับสิ่งต่างๆ ที่เข้ามารบกวน สิ่งเดียวที่จำเป็นคือ ยกจิตใจของลูกขึ้นและรักพระเจ้า กางเขนเป็นมาตรฐานของการเลือก ขอให้เราอยู่ ชิดใกล้กับกางเขน แล้วเราจะเป็นผู้ประสบผลสำเร็จ ในการเอาชนะทุกสิ่งและอยู่เหนือผู้อื่น ความสุภาพถ่อมตนและความบริสุทธิ์เป็นดั่งเช่นปีกที่จะนำเราไปสู่พระเจ้า จงจำไว้ว่าคนบาปที่รู้สึกละอายถึงความผิดบาปของตน เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้ามากกว่าคนดีที่กล้าทำดี ที่ใดไม่มีคุณธรรม ที่นั่นย่อมไม่มีความดี ที่ใดไม่มีความดี…

Read more
ฉบับที่ 224นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์แม่พระ

โยเซฟผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร…กับปัญหาที่ต้องเผชิญ

โยเซฟผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร…กับปัญหาที่ต้องเผชิญ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า ในประวัติศาสตร์แห่งความรอด พระเจ้าทรงเลือกคนขึ้นมา เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ และกระทำพันธกิจของพระองค์ แต่คนที่ได้รับเลือกจากพระเจ้า จะต้องแบกรับปัญหาหนักไว้บนบ่าของตน โดยที่ไม่มีวันเข้าใจด้วยซ้ำว่า ทำไมต้องเป็นเช่นนั้น?? เช่นเดียวกับนักบุญโยเซฟ แบกรับคำนินทา ของผู้อื่นที่แม่พระทรงครรภ์ ทั้งที่ยังเป็นคู่หมั้นกัน ท่านคิดจะถอนหมั้นเงียบ…

Read more
ฉบับที่ 204นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์พระสันตะปาปา

เมื่อฉันได้พบและกอดนักบุญ

เมื่อฉันได้พบและกอดนักบุญ   เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1995 เมลิสสา เบรนต์ เด็กนักเรียนชาวโคลัมเบีย วัย 7 ขวบ พร้อมกับ จัสติน ฟาลิเนลลี…

Read more
ฉบับที่ 173นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์แม่พระ

ว่าด้วย…กำเนิดของพระนางมารีย์

ว่าด้วย…กำเนิดของพระนางมารีย์   พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงกำเนิดของพระนางพรหมจารีมารีย์ มีเพียงบันทึกธรรมประเพณีที่เล่าเรื่องอย่างน่าอัศจรรย์ ถึงคู่สามีภรรยา ยออากิมและอันนา จากพงศ์พันธุ์ดาวิด ทั้งสองมีอายุมากแล้ว แต่ไม่มีบุตร และรู้สึกสิ้นหวังในเรื่องการกำเนิดพระผู้ไถ่ที่ประชากรรอคอย เทวดาองค์หนึ่งประจักษ์มาแก่อันนา กล่าวว่า “พระเจ้าทรงสดับฟังคำภาวนาของเธอแล้ว เธอจะให้กำเนิดบุตร และผู้คนจะพูดถึงการมีบุตรนี้ไปทั่วทั้งแผ่นดิน” อันนาตอบว่า…

Read more
ฉบับที่ 211นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์แม่พระ

คำขอที่ไม่เคยถูกปฏิเสธ

คำขอที่ไม่เคยถูกปฏิเสธ   พระเยซูคริสตเจ้าและพระมารดามารีย์ได้รับเชิญไปงานมงคลสมรส ที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลี พระมารดาตรัสแก่พระบุตรว่า “พวกเขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” คำพูดประโยคนี้ พระนางตั้งใจขอพระบุตรให้บรรเทาความเดือดร้อนของคู่บ่าวสาว เพราะเครื่องดื่มไม่มีแล้ว พระเยซูตรัสตอบว่า “หญิงเอ๋ย ทำไมท่านและเราต้องมากังวลกับเรื่องนี้ ยังไม่ถึงเวลาของเรา” พระองค์หมายถึงเวลาแห่งการเทศนาทั่วแคว้นยูเดียและการทำอัศจรรย์ คำตอบของพระองค์ดูจะเป็นการปฏิเสธคำร้องของพระนางมารีย์ พระคัมภีร์กล่าวถึงความอ่อนหวานแห่งความเมตตากรุณาของพระนางมารีย์…

Read more