บทภาวนา

บทภาวนาพระจิตเจ้า

บทภาวนาพระจิตเจ้า พร้อมกับพระนางพรหมจารีย์มารีย์ และบรรดาอัครสาวก ซึ่งภาวนาในห้องชั้นบน รอคอยการเสด็จมาขององค์พระจิตเจ้า องค์พระผู้บรรเทา ลูกทั้งหลายขอวิงวอน พระจิตเจ้า องค์ความสว่างแห่งความรัก ลมฆานอันทรงพลานุภาพแห่งพระเจ้าผู้สูงสุด ต้นธารแห่งพระพรทุกประการ โปรดทรงรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ทั้งร่างกายและจิตใจ โปรดชำระล้างมลทินบาปทั้งปวง โปรดคืนความถูกต้องให้แก่สิ่งที่ผิดพลาดไป ในความเจ็บปวด…

Read more
ฉบับที่ 249ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

อานุภาพแห่งการสวดสายประคำ

อานุภาพแห่งการสวดสายประคำ ใครมาส่งถ่านหิน   เมื่อดิฉันยังเป็นเด็ก ครอบครัวของเรามีปัญหา เรื่องเงินอย่างหนัก ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก และคุณพ่อของดิฉันก็ตกงาน อากาศหนาวจัด และเรามีถ่านหินเพียงพอสำหรับให้ความอบอุ่นแก่ ครอบครัวของเราได้เพียงอีกหนึ่งคืน   ระหว่างอาหารค่ำ คุณพ่อคุณแม่ของเราบอก ลูกๆ ของท่านทั้งเก้าคนเรื่องสถานการณ์ของเรา…

Read more