บทภาวนา

บทถวายครอบครัวแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

บทถวายครอบครัวแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ข้าแต่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ลูกทุกคนในครอบครัวพระหฤทัยฯ ขอถวายตัวลูกทั้งครบแด่พระองค์ ขอถวายชีวิต กิจการ การงาน ความยากลำบาก ความยินดีและความรักของลูกแด่พระองค์ ลูกปรารถนาเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียว   ขอพระองค์โปรดคุ้มครองชีวิตของลูก ให้ได้รับความรอดตลอดนิรันดร โปรดทรงเป็นพละกำลังแก่ลูกในยามอ่อนแอ และถูกประจญ โปรดทรงยกโทษบาปและความผิดพลาดของลูก…

Read more