ฉบับที่ 170ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

แม่พระรู้!

แม่พระรู้!   ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นสังคมใหม่ที่ผมพยายามเรียนรู้และปรับตัว เพราะมีเพื่อนใหม่ที่มาจากโรงเรียนต่าง ๆ เกือบทุกจังหวัด สิ่งที่ผมยึดถือเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ คือการช่วยเหลือ แบ่งปัน บทเรียนใดที่เพื่อน ๆ ไม่เข้าใจ ผมจะช่วยอธิบายหรือติวให้ก่อนสอบด้วยความทุ่มเท เพื่อให้เพื่อน ๆ…

Read more
ฉบับที่ 171แม่พระ

แม่พระ…แบบอย่างของฤทธิ์กุศลทั้งปวง

แม่พระ…แบบอย่างแห่งฤทธิ์กุศลทั้งปวง   พระนางพรหมจารีมารีย์เป็นผู้มีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ตลอดทั้งชีวิตแม่พระเป็นผู้ที่สุภาพถ่อมตน และยิ่งแม่พระมีความสุภาพถ่อมตนมากเพียงใด พระเจ้าก็ทรงยิ่งยกย่องพระแม่มากขึ้นเพียงนั้น นักบุญมัทธิวเขียนไว้ในพระวรสารว่า “ใครที่ถ่อมตัวลงก็จะได้รับการยกให้สูงขึ้น” (มธ.23:12) ดังนั้น เมื่อพระบุตรทรงมีแผนการที่จะรับเป็นมนุษย์ เพื่อไถ่มนุษยชาติ พระองค์จึงทรงทรงเลือกพระมารดาของพระองค์ จากบรรดาสตรีที่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และสุภาพถ่อมตัวที่สุด ในสายพระเนตรของพระเจ้า แม่พระเป็นสตรีที่มีความอ่อนโยน…

Read more
ฉบับที่ 201แม่พระ

สารของแม่พระฟาติมา

สารของแม่พระฟาติมา   ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 13 ตุลาคม ค.ศ. 1917 พระนางพรหมจารีมารีย์ได้ประจักษ์มา 6 ครั้ง ที่ฟาติมา ประเทศโปรตุเกสแก่เด็กเลี้ยงแกะ 3…

Read more
ฉบับที่ 163แม่พระ

รอยยิ้มของแม่พระ

รอยยิ้มของแม่พระ เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ และซิสเตอร์คนหนึ่ง นั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อเลื่อน ทั้งสองกำลังสวดภาวนาอยู่อย่างร้อนรน คนหนึ่งเป็นชาวเยอรมัน ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส ทั้งสองมิได้ใช้คำพูดใด ๆ แต่กิริยาท่าทางของทั้งสองแสดงออกถึงการให้กำลังใจแก่กันและกัน ไม่ไกลจากที่นั่น มีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบ กลิ่นน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จพระสันตะปาปา บเนดิกต์ที่ 16…

Read more
ฉบับที่ 165ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

ทำไมเราสวดสายประคำทุกวัน?

ทำไมเราสวดสายประคำทุกวัน? นักบุญดอมินิก ถัดจากการสวดภาวนาประจำวันและการถวายมิสซา ไม่มีการภาวนาใดเป็นที่พอพระทัยพระเยซูเจ้าและพระมารดาของพระองค์ เท่ากับการสวดลูกประคำอย่างร้อนรน เพราะงานกอบกู้วิญญาณเริ่มต้นเมื่อเทวดาถือสารมาแจ้งแก่พรหมจารีมารีอา ซึ่งเป็นบทวันทามารีอา แต่ละบทที่เราสวด เราฝากความรอดของเราไว้ในพระหัตถ์ของแม่พระ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ลูกประคำไม่ใช่เป็นการสวดแค่บทข้าแต่พระบิดาและวันทามารีอาเท่านั้น แต่ยังเป็นการรำพึงถึงรหัสธรรมแห่งชีวิต…

Read more
ฉบับที่ 164แม่พระ

พระนางมารีย์ ดวงดาราแห่งความหวัง

พระนางมารีย์ ดวงดาราแห่งความหวัง   พระศาสนจักรกล่าวทักทายพระนางมารีย์ พระชนนีของพระเป็นเจ้า ด้วยบทเพลง “วันทาดาราสมุทร” (Ave maris stella) ซึ่งแต่งขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 หรือ 9 กว่าพันปีมาแล้ว ชีวิตมนุษย์เป็นการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางใด…

Read more