ฉบับที่ 245เรื่องทั่วไปแม่พระ

กล่าวทักทายแม่พระด้วยบทวันทามารีย์ กุหลาบงามถวายแด่แม่พระ

กล่าวทักทายแม่พระด้วยบทวันทามารีย์ กุหลาบงามถวายแด่พระแม่ มีคนเคยแนะนำให้เราวางสายประคำไว้ ใต้หมอน แม้จะเป็นอันเล็กๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์ สำหรับคนที่เชื่อ ทำให้แก้ปัญหาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และเป็นวิธีที่ดีสำหรับผู้มีอาการนอนไม่หลับ หลายครั้ง เราอาจตื่นขึ้นมาพร้อมกับสายประคำในมือ และได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ การกระทำเช่นนี้จะมีความหมายมากขึ้น เมื่อเราทราบที่มาของเรื่องราวสวยงามที่เล่าต่อกันมา เราอาจมีคำถามว่า…

Read more
ฉบับที่ 244ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

เพราะเหตุใดคาทอลิกจึงรักและนับถือพระแม่มารีย์

เพราะเหตุใดคาทอลิกจึงรักและนับถือพระแม่มารีย์ คาทอลิกรัก ให้เกียรติ และเคารพนับถือพระแม่มารีย์ พระมารดาผู้ได้รับพระพรของพระเยซูเจ้า เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า พระศาสนจักรคาทอลิกไม่ได้สักการะบูชาพระแม่มารีย์เป็นพระเจ้า เพราะเรานมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว สวรรค์ไม่ใช่สถานที่ “ตาย” คาทอลิกเชื่อว่า ผู้คนในสวรรค์มีชีวิตชีวามาก (มธ 19:29, 25:46, 10:17-22;…

Read more
ฉบับที่ 224นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์แม่พระ

โยเซฟผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร…กับปัญหาที่ต้องเผชิญ

โยเซฟผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร…กับปัญหาที่ต้องเผชิญ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า ในประวัติศาสตร์แห่งความรอด พระเจ้าทรงเลือกคนขึ้นมา เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ และกระทำพันธกิจของพระองค์ แต่คนที่ได้รับเลือกจากพระเจ้า จะต้องแบกรับปัญหาหนักไว้บนบ่าของตน โดยที่ไม่มีวันเข้าใจด้วยซ้ำว่า ทำไมต้องเป็นเช่นนั้น?? เช่นเดียวกับนักบุญโยเซฟ แบกรับคำนินทา ของผู้อื่นที่แม่พระทรงครรภ์ ทั้งที่ยังเป็นคู่หมั้นกัน ท่านคิดจะถอนหมั้นเงียบ…

Read more
ฉบับที่ 228แม่พระ

บ้านหลังสุดท้ายของพระนางมารีย์…บนแผ่นดินนี้

บ้านหลังสุดท้ายของพระนางมารีย์…บนแผ่นดินนี้ พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรง ยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีย์ภรรยาของเคลโอปัส และมารีย์ชาวมักดาลา เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและศิษย์ที่รักยืนอยู่ใกล้ๆ จึงตรัสกับพระมารดาว่า “แม่ นี่คือลูกของแม่” แล้วตรัสกับศิษย์ผู้นั้นว่า “นี่คือแม่ของท่าน” นับตั้งแต่นั้น ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน (ยน 19 : 25-27)…

Read more
ฉบับที่ 173นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์แม่พระ

ว่าด้วย…กำเนิดของพระนางมารีย์

ว่าด้วย…กำเนิดของพระนางมารีย์   พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงกำเนิดของพระนางพรหมจารีมารีย์ มีเพียงบันทึกธรรมประเพณีที่เล่าเรื่องอย่างน่าอัศจรรย์ ถึงคู่สามีภรรยา ยออากิมและอันนา จากพงศ์พันธุ์ดาวิด ทั้งสองมีอายุมากแล้ว แต่ไม่มีบุตร และรู้สึกสิ้นหวังในเรื่องการกำเนิดพระผู้ไถ่ที่ประชากรรอคอย เทวดาองค์หนึ่งประจักษ์มาแก่อันนา กล่าวว่า “พระเจ้าทรงสดับฟังคำภาวนาของเธอแล้ว เธอจะให้กำเนิดบุตร และผู้คนจะพูดถึงการมีบุตรนี้ไปทั่วทั้งแผ่นดิน” อันนาตอบว่า…

Read more
ฉบับที่ 165ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

ทำไมการสวดลูกประคำในครอบครัว จึงมีความสำคัญมาก

ทำไมการสวดลูกประคำในครอบครัว จึงมีความสำคัญมาก   เพราะการเสียความเชื่อมีสาเหตุมาจากการไม่สวดลูกประคำพร้อมกันในครอบครัว ในประเทศออสเตรีย หลังสงครามโลกครั้งที่สอง กระแสเรียกได้ขาดหายไปอย่างสิ้นเชิง ไม่มีใครเข้าบ้านเณรเลย ดังนั้น สภาสังฆราชจึงจัดให้มีการประชุมพระสังฆราชทั้งหมด เพื่อค้นหาความจริง ผลสรุปก็คือสงครามโลกได้ทำลายชีวิตครอบครัวอย่างมหันต์ จนการสวดลูกประคำในครอบครัวซึ่งได้ปฏิบัติกันมาเป็นศตวรรษได้ยุติลง และยังไม่ได้เริ่มสวดกันใหม่ เมื่อไม่มีการสวดลูกประคำ ก็ไม่มีความเชื่อ…

Read more