ฉบับที่ 167แม่พระ

บทวันทามารีอา…พระพรแห่งสวรรค์

บทวันทามารีอา…พระพรแห่งสวรรค์   บทวันทามารีอา ดึงพระพรอุดมของพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอาจากสวรรค์ลงมาหาเรา พระองค์และพระแม่ประทานรางวัลอย่างมหัศจรรย์แก่ผู้ที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ พระองค์ทรงตอบแทนเราร้อยเท่าทวีคูณ สำหรับคำสรรเสริญที่เราถวายแด่พระองค์ “ผู้ใดหว่านพระพร ผู้นั้นเก็บเกี่ยวพระพร” การสวดลูกประคำอย่างดีเป็นการถวาย ความรัก พระพร และพระเกียรติแด่พระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา ในบทวันทามารีอา เราถวายพระพรแด่พระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา “ผู้มีบุญกว่าหญิงใด…

Read more
ฉบับที่ 211นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์แม่พระ

คำขอที่ไม่เคยถูกปฏิเสธ

คำขอที่ไม่เคยถูกปฏิเสธ   พระเยซูคริสตเจ้าและพระมารดามารีย์ได้รับเชิญไปงานมงคลสมรส ที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลี พระมารดาตรัสแก่พระบุตรว่า “พวกเขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” คำพูดประโยคนี้ พระนางตั้งใจขอพระบุตรให้บรรเทาความเดือดร้อนของคู่บ่าวสาว เพราะเครื่องดื่มไม่มีแล้ว พระเยซูตรัสตอบว่า “หญิงเอ๋ย ทำไมท่านและเราต้องมากังวลกับเรื่องนี้ ยังไม่ถึงเวลาของเรา” พระองค์หมายถึงเวลาแห่งการเทศนาทั่วแคว้นยูเดียและการทำอัศจรรย์ คำตอบของพระองค์ดูจะเป็นการปฏิเสธคำร้องของพระนางมารีย์ พระคัมภีร์กล่าวถึงความอ่อนหวานแห่งความเมตตากรุณาของพระนางมารีย์…

Read more
ฉบับที่ 209ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

ประสบการณ์แห่งศรัทธากับพระมารดามารีย์

ประสบการณ์แห่งศรัทธา กับพระมารดามารีย์ สตรีในชุดขาว : คุณพ่อชานินาดผู้ก่อตั้งคณะ Marianistes ผู้ซึ่งอุทิศตนเป็นพิเศษต่อพระนางมารีย์ ท่านเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1751 และสิ้นใจเมื่อปี 1850 ท่านและพี่ชายของท่านสองคนได้บวชเป็นพระสงฆ์ ท่านมีความศรัทธาเป็นพิเศษต่อพระมารดา และพระราชินีสวรรค์ ได้ประทานพระหรรษทานมากมายแก่ท่าน…

Read more
ฉบับที่ 140แม่พระ

เหตุใดผมถึงนึกรักพระแม่มารีย์ | เธอจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย

เหตุใดผมถึงนึกรักพระแม่มารีย์ เธอจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย ทันทีที่ตั้งใจรำถึงถึงข้อความพระวรสารตอนที่ว่า “เธอจะตั้งครรภ์ และให้กำเนิดบุตรชาย” (ลก. 1:31) ผมก็นึกถึงตอนที่ผมเรียนอยู่ปีที่ 3 ในบ้านเณรใหญ่ ในช่วงนั้นกระแสแนวความคิดเรื่องการผ่านกฎหมาย “ทำแท้งเสรี” กำลังเป็นหัวข้อหลักในการวิพากษ์ของสังคม (ปี พ.ศ. 2537)…

Read more
ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

ผลของการสวดสายประคำ

ผลของการสวดสายประคำ คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญ แปลจาก Queen of all Hearts  เดือนมีนาคม – เมษายน ค.ศ. 2006 ความศรัทธาต่อการสวดสายประคำ ดูจะเป็นเอกลักษณ์ของชาวคาทอลิก และดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่เราจะเข้าหาพระมารดาของพระเจ้า…

Read more
ฉบับที่ 89แม่พระ

พระแม่เจ้าแห่งน้ำตาที่เมืองซีรากุส

พระแม่เจ้าแห่งน้ำตาที่เมืองซีรากุส   เมืองซีรากูซา หรือ ซีรากุส (Syracuse) เป็นเมืองอยู่ในเกาะซิซิลี (Sicily) ทางใต้ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1953/พ.ศ. 2496 กรรมกรคอมมิวนิสต์คนหนึ่ง…

Read more