ฉบับที่ 220ส่งเสริมศรัทธา

หวังและวางใจ

หวังและวางใจ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความพากเพียรอดทนอย่างเพียงพอ เพื่อจะได้สามารถ คอยความหวังในอนาคตที่จะมาถึง เพื่อจะได้สามารถ ปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดฝัน เพื่อจะได้สามารถ ยอมรับผู้ที่จะเข้ามารบกวนจิตใจข้าพเจ้า เพื่อจะได้สามารถ มีชีวิตท่ามกลางการมีขอบเขตจำกัด โปรดประทานความกล้าหาญที่จำเป็น เพื่อจะได้สามารถ เป็นมิตรกับผู้ที่ไร้มิตร เพื่อจะได้ยอมรับ และสมหวังกับความไม่สมหวัง…

Read more
ฉบับที่ 225พระสันตะปาปาส่งเสริมศรัทธา

จุมพิตแห่งชีวิต

จูบของ “โป๊ป” ชุบชีพเด็กหญิง เด็กหญิง จิแอนนา มาสเซียนโตนิโอ ลืมตาดูโลกเพียงไม่กี่สัปดาห์ แพทย์ได้ตรวจพบเนื้องอกขนาดใหญ่ในก้านสมองของเธอ ซึ่งไม่มีหนทางใดรักษา หรือผ่าตัดเอาออกมาได้ แพทย์ได้แนะนำ นายโจอี้ กับ นางคริสเตน มาสเซียนโตนิโอ ส่งลูกเข้า…

Read more
ฉบับที่ 210ส่งเสริมศรัทธา

ความเชื่อเรื่องความตาย

หัวใจของคริสตศาสนา รวมถึงพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย สัมพันธ์แนบแน่นกับความเชื่อเรื่องการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ไถ่บาปของมนุษย์ และการกลับคืนพระชนมชีพนั้นก็เป็นการนำเอาชีวิต และวิญญาณจิตกลับมาสู่มนุษย์อีกครั้ง คริสตศาสนิกชนโยงความตายกับแนวคิดเรื่องบาปว่า ความตายเป็นผลจากบาปของมนุษย์ หรือเป็นราคาที่มนุษย์ต้องจ่ายเพราะฝ่าฝืนน้ำพระทัยของพระเจ้า ที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “ราคาของบาป คือความตาย” คำว่า “ความตาย” นี้ไม่ได้หมายถึง…

Read more
ฉบับที่ 221ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

แรงบันดาลใจจากพระนางมารีย์ ให้เรารับแบกกางเขนของตนเอง

ความทุกข์ การรับใช้และจิตอธิษฐานภาวนาของพระนางมารีย์ เป็นแรงบันดาลใจสำหรับเรา ราลฟ์ วอลโด เอเมอร์สัน นักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาเคยกล่าวว่า “ความต้องการอันดับแรกของเราคือ ใครสักคนที่จะทำให้เราทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้” ความต้องการอันดับแรกของเราไม่ใช่การค้นหาใครบางคนที่จะช่วยบอกเราว่าเราควรทำอะไร แต่คือค้นหาใครบางคนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำสิ่งที่เรารู้ว่าเราควรทำอะไร คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา เคยกล่าวว่า “การภาวนาขยายหัวใจให้ใหญ่ขึ้น จนกระทั่งสามารถรองรับพระเจ้า ผู้ประทานพระองค์เองแก่เราได้…

Read more
ฉบับที่ 221ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

สายประคำจากเถ้าถ่านของเมืองนางาซากิ

วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เวลา 11.00 น. เครื่องบิน บี29 ของสหรัฐอเมริกา ได้ทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองนางาซากิ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 44,000 ราย และผู้คนอีกประมาณกว่า…

Read more