ฉบับที่ 244นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมศรัทธา

5 บทเรียนความเป็นผู้นำของนักบุญเปโตร

5 บทเรียนความเป็นผู้นำของนักบุญเปโตร แม้นักบุญเปโตรไม่ได้เป็นผู้นำโดยกำเนิด แต่เราก็สามารถเรียนรู้จากความสำเร็จและความ ล้มเหลวของท่านได้มากมาย บางคนบอกว่าถ้า คุณต้องการเป็นผู้นำ คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับ ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น ภาวะผู้นำเป็นเรื่องยาก เป็น เรื่องที่ต้องรู้ว่าเมื่อใดควรพูด และเมื่อใดควรรับฟัง เมื่อใดควรกระทํา และเมื่อใดควรอดทน เมื่อได…

Read more
ฉบับที่ 243ส่งเสริมศรัทธาเรื่องทั่วไป

การภาวนาคือ

การภาวนาคือ การภาวนาคือ การดู การมอง การเห็นความเป็นจริง ไม่ใช่การมองหาพระเจ้าในทุกสิ่ง แต่มากกว่านั้นคือ การแสวงหาพระเจ้าในความเป็นจริงของอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การภาวนาคือ หัวใจที่สำนึกในการประทับอยู่ของพระเจ้า และวิธีการของพระองค์ที่ทำให้โลกศักดิ์สิทธิ์ขึ้น การภาวนาคือ ความพยายามของเราที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้า การให้ความเอาใจใส่ต่อความสัมพันธ์…

Read more
ฉบับที่ 243นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมศรัทธา

คำสอนของนักบุญคุณพ่อปีโอ

คำสอนของนักบุญคุณพ่อปีโอ อย่ากังวลเกินไปกับสิ่งต่างๆ ที่เข้ามารบกวน สิ่งเดียวที่จำเป็นคือ ยกจิตใจของลูกขึ้นและรักพระเจ้า กางเขนเป็นมาตรฐานของการเลือก ขอให้เราอยู่ ชิดใกล้กับกางเขน แล้วเราจะเป็นผู้ประสบผลสำเร็จ ในการเอาชนะทุกสิ่งและอยู่เหนือผู้อื่น ความสุภาพถ่อมตนและความบริสุทธิ์เป็นดั่งเช่นปีกที่จะนำเราไปสู่พระเจ้า จงจำไว้ว่าคนบาปที่รู้สึกละอายถึงความผิดบาปของตน เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้ามากกว่าคนดีที่กล้าทำดี ที่ใดไม่มีคุณธรรม ที่นั่นย่อมไม่มีความดี ที่ใดไม่มีความดี…

Read more
ฉบับที่ 240ส่งเสริมศรัทธา

คริสต์มาสที่แท้จริงคืออะไร?

คริสต์มาสที่แท้จริงคืออะไร? เมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาส เราจะได้ยินเสียงเพลง Joy to the World หรือเพลง Silent Night Holy Night ซึ่งบรรยายถึงความสุข ความยินดี และความสงบเงียบของคืนบริสุทธิ์ที่องค์พระกุมารเยซูเสด็จมาประสูติ แต่คริสต์มาสที่แท้จริงคืออะไร…

Read more
ฉบับที่ 240พระสันตะปาปาส่งเสริมศรัทธา

คริสต์มาสคือเรื่องเซอร์ไพรส์จากพระเจ้า

คริสต์มาสคือเรื่องเซอร์ไพรส์จากพระเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสสอนว่า คำว่า พระอาณาจักรของพระเจ้า หมายความว่า  พระเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิ้งประชากรของพระองค์ พระเจ้าไม่ทรงปล่อยให้ประชากรของพระองค์พ่ายแพ้ ต่อปีศาจ แต่พระองค์ทรงเติมเต็มพระอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรัก ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงสร้างขึ้น สิ่งนี้ทำให้อาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรแห่งการให้อภัยและสันติ นั่นคือพระเจ้าเสด็จมา เพื่อทำให้สิ่งใหม่เกิดขึ้น พระองค์ทรงมาสร้างอาณาจักรแห่งสันติ พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกมาเพื่อนำอิสรภาพและการปลอบโยนมามอบให้เรา…

Read more
ฉบับที่ 231ส่งเสริมศรัทธาเรื่องทั่วไป

ความสุขแบบธรรมดา

ความสุขแบบธรรมดา ชาย 2 คนขอพรจากพระเจ้า คนแรกขอพรทำสิ่งพิเศษ คนที่สองขอพรทำสิ่งธรรมดา พระเจ้าผู้ทรงพระทัยดี ให้เทวดารักษาตัว นำพรไปมอบแก่ชายทั้ง 2  ตามที่เขาวอนขอไว้ คนแรกดีใจ ที่ตนสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างพิเศษ จะพูดจาเจรจากับใคร…

Read more