ฉบับที่ 218ส่งเสริมศรัทธา

ไม่จดจำและไม่ประณาม

ไม่จดจำและไม่ประณาม   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสสอนว่า เรามักจ้องทำให้คนบาปกลับใจด้วยการประณาม แต่พระเจ้าทรงทำให้คนบาปกลับใจ ด้วยการเข้าไปหาแบบไม่จดจำบาปที่บุคคลนั้นเคยกระทำ เพื่อให้เขาเห็นความจริงว่า เขายังมีค่า มิใช่ตอกย้ำความผิดแบบที่มนุษย์ชอบตอกย้ำเสมอ การเข้าหาของพระเจ้า ทำให้หลายคนประหลาดใจว่า ทำไมพระองค์ทรงกระทำเช่นนั้น แต่นี่คือความประหลาดใจ ที่มุ่งหวังให้คนบาปเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น พระเยซูเจ้าทรงพบ…

Read more
ฉบับที่ 218ส่งเสริมศรัทธา

เคาะประตู

เคาะประตู   เราคงเคยเห็นภาพวาด ยุควิคตอเรียของศิลปินชื่อ “ฮอลแมน ฮันท์” ชื่อ “แสงสว่าง” แต่เราอาจไม่ได้สังเกตว่า ภาพนี้ต้องการสื่ออะไร ภาพวาดนี้แสดงภาพของพระเยซูเจ้า ในลักษณะที่อ่อนโยน สวมมงกุฎ และเสื้อคลุม พระหัตถ์ถือตะเกียง พระองค์ทรงยืนข้างหน้าประตูไม้โอ๊กบานใหญ่…

Read more
ฉบับที่ 187ส่งเสริมศรัทธา

พระคัมภีร์…ปกป้องคุณจากบาป

พระคัมภีร์…ปกป้องคุณจากบาป   เราต้องให้ความคิดทุกอย่างของเรามีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ เราต้องเริ่มจากพระวาจาของพระเจ้า ไม่ใช่จากวาจาของคนที่มีความเชื่อผิด ๆ เราควรตัดสินสิ่งที่คนอื่นพูดจากพื้นฐานว่าพระเจ้าตรัสอะไร ไม่ใช่จากวิถีทางของผู้อื่น คนที่วิจารณ์พระคัมภีร์ คือคนที่อ่านน้อยที่สุด การที่พระคัมีภร์ไม่เป็นที่นิยมในสมัยปัจจุบัน ไม่ใช่เพราะรูปแบบที่ล้าสมัย แต่เพราะความจริงในพระคัมภีร์ ทำให้พวกเขาไม่สามารถประพฤติตัวได้อย่างที่ปรารถนา มนุษย์ไม่ได้ปฏิเสธพระคัมภีร์ เพราะพระคัมภีร์ขัดแย้งในตัวเอง…

Read more
ฉบับที่ 149ส่งเสริมศรัทธา

ทำไมต้องมียางลบ อยู่บนหัวดินสอ

ทำไมต้องมียางลบ อยู่บนหัวดินสอ บางครั้งเราก็มองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ไป เพียงเพราะใช้เวลาสั้น ๆ ในการตัดสินนั้นว่า “ไร้สาระ” หลายวันก่อน เพื่อนคนหนึ่งถามผมว่า “ทำไมต้องมียางลบอยู่บนหัวดินสอ” ผมไม่สนใจและใส่ใจกับคำถามนั้นสักเท่าไหร่ เพียงแค่รู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่มีสาระอะไรเสียเลย…

Read more
ฉบับที่ 149ส่งเสริมศรัทธา

นิ้วเราภาวนา

นิ้วเราภาวนา   การอธิษฐานภาวนา คือ การสนทนากับพระเจ้า การติดต่อสัมพันธ์กับพระองค์ ซึ่งไม่ใช่สูตรสำเร็จ แต่ในบางครั้งเราอาจต้องใช้ “วิธีการ” เพื่อช่วยให้การอธิษฐานภาวนามีชีวิตชีวามากขึ้น เราสามารถอธิษฐานภาวนาโดยใช้บทสดุดีในพระคัมภีร์หรือข้อความในพระวรสาร การอธิษฐานภาวนาแบบห้านิ้ว เป็นวิธีการอธิษฐานภาวนาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้อื่น นิ้วหัวแม่มือ เมื่อคุณกำมือ…

Read more
ฉบับที่ 146ส่งเสริมศรัทธา

รางวัลของความศรัทธา

รางวัลของความศรัทธา   “ความศรัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลสำหรับความศรัทธานี้ คือการได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ” นักบุญออกัสติน จดหมายถึงชาวฮีบรูเขียนไว้ว่า “ความเชื่อคือ ความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง…แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลย เพราะว่า ผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์” ดูเหมือนว่ามีคนจำนวนไม่น้อย…

Read more