ฉบับที่ 165ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

ทำไมการสวดลูกประคำในครอบครัว จึงมีความสำคัญมาก

ทำไมการสวดลูกประคำในครอบครัว จึงมีความสำคัญมาก   เพราะการเสียความเชื่อมีสาเหตุมาจากการไม่สวดลูกประคำพร้อมกันในครอบครัว ในประเทศออสเตรีย หลังสงครามโลกครั้งที่สอง กระแสเรียกได้ขาดหายไปอย่างสิ้นเชิง ไม่มีใครเข้าบ้านเณรเลย ดังนั้น สภาสังฆราชจึงจัดให้มีการประชุมพระสังฆราชทั้งหมด เพื่อค้นหาความจริง ผลสรุปก็คือสงครามโลกได้ทำลายชีวิตครอบครัวอย่างมหันต์ จนการสวดลูกประคำในครอบครัวซึ่งได้ปฏิบัติกันมาเป็นศตวรรษได้ยุติลง และยังไม่ได้เริ่มสวดกันใหม่ เมื่อไม่มีการสวดลูกประคำ ก็ไม่มีความเชื่อ…

Read more
ฉบับที่ 170ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

แม่พระรู้!

แม่พระรู้!   ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นสังคมใหม่ที่ผมพยายามเรียนรู้และปรับตัว เพราะมีเพื่อนใหม่ที่มาจากโรงเรียนต่าง ๆ เกือบทุกจังหวัด สิ่งที่ผมยึดถือเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ คือการช่วยเหลือ แบ่งปัน บทเรียนใดที่เพื่อน ๆ ไม่เข้าใจ ผมจะช่วยอธิบายหรือติวให้ก่อนสอบด้วยความทุ่มเท เพื่อให้เพื่อน ๆ…

Read more
ฉบับที่ 165ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

ทำไมเราสวดสายประคำทุกวัน?

ทำไมเราสวดสายประคำทุกวัน? นักบุญดอมินิก ถัดจากการสวดภาวนาประจำวันและการถวายมิสซา ไม่มีการภาวนาใดเป็นที่พอพระทัยพระเยซูเจ้าและพระมารดาของพระองค์ เท่ากับการสวดลูกประคำอย่างร้อนรน เพราะงานกอบกู้วิญญาณเริ่มต้นเมื่อเทวดาถือสารมาแจ้งแก่พรหมจารีมารีอา ซึ่งเป็นบทวันทามารีอา แต่ละบทที่เราสวด เราฝากความรอดของเราไว้ในพระหัตถ์ของแม่พระ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ลูกประคำไม่ใช่เป็นการสวดแค่บทข้าแต่พระบิดาและวันทามารีอาเท่านั้น แต่ยังเป็นการรำพึงถึงรหัสธรรมแห่งชีวิต…

Read more
ฉบับที่ 218ส่งเสริมศรัทธา

พระวาจาคือยาวิเศษ…เพื่อการให้อภัย

พระวาจาคือยาวิเศษ…เพื่อการให้อภัย เวลาที่ใครยกโทษให้เรา เราก็ดีใจ จนตัวแทบลอย แต่เวลาที่เราจะต้องยกโทษให้คนอื่น ดูมันยากเย็นเหลือเกิน พระวาจาของพระเจ้า ช่วยให้เรายกโทษให้ผู้อื่นได้ง่ายขึ้น “จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน” (มธ 5 : 44) “จงมีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกัน…

Read more
ฉบับที่ 218ส่งเสริมศรัทธา

เสียงจากกางเขน

เสียงจากกางเขน “เสียงจากกางเขน” ภาพสะท้อนความเป็นไปของพระศาสนจักรคาทอลิกใต้ดินในประเทศจีน แม้เป็นภาพที่ไม่ชัดเเต่เรายังสามารถเห็น “กางเขน”ได้อย่างชัดเจน คนในภาพคือพระคุณเจ้ายอห์น หานติ่งเสียง แห่งสังฆมณฑลเหอเป่ย ท่านเกิดในครอบครัวคาทอลิกดั้งเดิมที่มณฑลเหอเป่ย ปี ค.ศ. 1952 ได้เข้าบ้านเณร แต่เมื่อมีคำสั่งจากรัฐบาลจีนให้ปิดบ้านเณร ท่านจึงรับการอบรมอย่างลับ ๆ…

Read more
ฉบับที่ 231ส่งเสริมศรัทธา

ถุงหนังใหม่ชีวิตใหม่

ถุงหนังใหม่ชีวิตใหม่   “วันหนึ่งบรรดาศิษย์ของยอห์น เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “ทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศีลอดอาหาร แต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลย” พระองค์ทรงตอบว่า “ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะโศกเศร้าหรือขณะที่เจ้าบ่าว ยังอยู่กับเขา แต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกแยกไป วันนั้นเขาจะจำศีลอดอาหาร ไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่า เพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัว ทำให้รอยขาดมากกว่าเดิม ไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่า เพราะถุงหนังจะขาด…

Read more