View allmagUncategorizedฉบับที่ 140ฉบับที่ 141ฉบับที่ 146ฉบับที่ 147ฉบับที่ 149ฉบับที่ 158ฉบับที่ 163ฉบับที่ 164ฉบับที่ 165ฉบับที่ 167ฉบับที่ 168ฉบับที่ 170ฉบับที่ 171ฉบับที่ 173ฉบับที่ 175ฉบับที่ 187ฉบับที่ 189ฉบับที่ 199ฉบับที่ 201ฉบับที่ 204ฉบับที่ 207ฉบับที่ 208ฉบับที่ 209ฉบับที่ 210ฉบับที่ 211ฉบับที่ 212ฉบับที่ 218ฉบับที่ 220ฉบับที่ 221ฉบับที่ 222ฉบับที่ 223ฉบับที่ 224ฉบับที่ 225ฉบับที่ 226ฉบับที่ 228ฉบับที่ 229ฉบับที่ 231ฉบับที่ 240ฉบับที่ 243ฉบับที่ 244ฉบับที่ 245ฉบับที่ 246ฉบับที่ 247ฉบับที่ 248ฉบับที่ 249ฉบับที่ 250ฉบับที่ 253ฉบับที่ 254ฉบับที่ 89นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์บทภาวนาพระสมณสาส์นพระสันตะปาปามุมสนุกส่งเสริมศรัทธาเรื่องทั่วไปแม่พระ

แม่พระเสด็จเยี่ยม

แม่พระเสด็จเยี่ยม “หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์ และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธ ได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธ ได้รับพระจิตเต็มเปี่ยมร้อง เสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำไมหนอ พระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอบุตร ในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอจะเป็นจริง” พระนางมารีย์ตรัสว่า วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้า ชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อย ของพระองค์ ตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำ กิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ ใฝ่สูงให้กระจัดกระจายไป ทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้น พระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอล ผู้รับใช้ของพระองค์ โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเรา แก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป พระนางมารีย์ประทับอยู่กับนางอลิซาเบธประมาณสามเดือน จึงเสด็จกลับ (ลก 1:39-56) เมื่อทูตสวรรค์มาเยี่ยมแม่พระโดยไม่คาดฝัน พระนางนั่งอยู่ที่นาซาเร็ธ ในความยากจน ไม่เป็นที่รู้จัก เป็นสตรีผู้มีใจสุภาพ อุทิศตนแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอล เราไม่รู้ประวัติในวัยต้นของพระนาง แต่เป็นที่…

Read more

วัดแม่พระตั๊กแตน

วัดแม่พระตั๊กแตน อาคารเล็ก ๆ ที่มีลักษณะเหมือนวัดน้อยในโคลด์สปริง รัฐมินนิโซตา มีชื่อเรียกว่าวัดแม่พระตั๊กแตน ซึ่งไม่ใช่ชื่อทางการ วัดนี้สร้างขึ้นครั้งแรก ในปี 1877 ทำไมถึงเรียกว่าวัดตั๊กแตน ทั้งนี้เพราะวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อถวาย เกียรติแด่พระแม่มารีย์ และเพื่อวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระแม่ ให้ รอดพ้นจากฝูงตั๊กแตนที่กินพืชผลทำลายพื้นที่เพาะปลูกในมินนิโซตา และส่วนอื่น ๆ ของมิดเวสต์ ซึ่งกินเวลาถึงห้าปีติดต่อกัน   การแพร่ระบาดของตั๊กแตนเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 1873 เกษตรกรในรัฐมินนิโซตาก็เหมือนกับ เกษตรกรในส่วนอื่น ๆ ของมิตเวสต์ ที่เฝ้าดูเมฆมืดครึ้มที่ทอดยาวข้ามท้องฟ้าด้านตะวันตก และเคลื่อนตัว เข้าหาพวกเขา มันดูเหมือนพายุฝนฟ้าคะนอง แต่พวกเขารู้ว่าเป็นพายุสิ่งมีชีวิตที่กำลังมุ่งหน้ามาทางพวกเขา มันเป็นฝูงตั๊กแตนที่หิวโหยและทำลายล้างหลายล้านตัวจากตะวันออกของเทือกเขาร็อคกี้ เมื่อพายุตั๊กแตน เคลื่อนผ่านบริเวณทุ่งหญ้า ทุ่งข้าวสาลี และพืชผลอื่น ๆ ที่สูงระดับเอว ที่สูงระดับเอว ก็กลายเป็นเพียงตอซังระดับพื้นดิน เท่านั้น ตั๊กแตนกินทุกอย่างทั้งพืชไร่ ไม้ผล และแม้แต่จอบเสียม อุปกรณ์ในฟาร์ม รวมทั้งเสื้อผ้าด้วย   ฝูงตั๊กแตนมีจำนวนแพร่หลายมาก จนเกษตรกรไม่สามารถเก็บพวกมันออกจากถังนมในขณะ ที่รีดนมวัวได้ ตั๊กแตนกัดกินทำลายฟาร์มแล้วฟาร์มเล่า ไม่เพียงแต่ทิ้งชากการถูกทำลายไว้เท่านั้น แต่ยัง เป็นการทำลายในอนาคตด้วย…

Read more