View allmagUncategorizedฉบับที่ 140ฉบับที่ 141ฉบับที่ 146ฉบับที่ 147ฉบับที่ 149ฉบับที่ 158ฉบับที่ 163ฉบับที่ 164ฉบับที่ 165ฉบับที่ 167ฉบับที่ 168ฉบับที่ 170ฉบับที่ 171ฉบับที่ 173ฉบับที่ 175ฉบับที่ 187ฉบับที่ 189ฉบับที่ 199ฉบับที่ 201ฉบับที่ 204ฉบับที่ 207ฉบับที่ 208ฉบับที่ 209ฉบับที่ 210ฉบับที่ 211ฉบับที่ 212ฉบับที่ 218ฉบับที่ 220ฉบับที่ 221ฉบับที่ 222ฉบับที่ 223ฉบับที่ 224ฉบับที่ 225ฉบับที่ 226ฉบับที่ 228ฉบับที่ 229ฉบับที่ 231ฉบับที่ 240ฉบับที่ 243ฉบับที่ 244ฉบับที่ 245ฉบับที่ 246ฉบับที่ 247ฉบับที่ 248ฉบับที่ 249ฉบับที่ 250ฉบับที่ 253ฉบับที่ 254ฉบับที่ 256ฉบับที่ 89นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์บทภาวนาพระสมณสาส์นพระสันตะปาปามุมสนุกส่งเสริมศรัทธาเรื่องทั่วไปแม่พระ
ฉบับที่ 256ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

สายประคำให้พลังแก่เรา

สายประคำให้พลังแก่เรา เมื่อยังเป็นเด็ก ดิฉันเคยสวดสายประคำพร้อมกัน ทั้งครอบครัวทุกวัน ดิฉันไม่มีกิจศรัทธาพิเศษใด ๆ ในเวลานั้น แต่เรามักลงท้ายแต่ละวันด้วยการร่วมกันสวด สายประคำ โดยมีคุณพ่อ คุณแม่ และพี่น้องอยู่กัน พร้อมหน้า แต่เมื่อดิฉันมาเข้าอาราม ดิฉันเริ่มเข้าใจ คุณค่าของสายประคำ…

Read more
ฉบับที่ 256ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

คนงานเหมืองในชิลี 33 คน รอดตายเพราะสายประคำ

คนงานเหมืองในชิลี 33 คน รอดตายเพราะสายประคำ ในช่วงสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในประเทศชิลี ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ และหลายคน ไม่ทราบว่าสายประคำมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ อันเหลือเชื่อนี้ ในเดือนสิงหาคม 2010 มีรายงานข่าวทั่วโลก เล่าเรื่องราวชะตากรรมของคนงานเหมือง…

Read more
ฉบับที่ 254ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

แม่พระเสด็จเยี่ยม

แม่พระเสด็จเยี่ยม “หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์ และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธ ได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธ ได้รับพระจิตเต็มเปี่ยมร้อง เสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำไมหนอ พระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า…

Read more