View allmagUncategorizedฉบับที่ 140ฉบับที่ 141ฉบับที่ 146ฉบับที่ 147ฉบับที่ 149ฉบับที่ 158ฉบับที่ 163ฉบับที่ 164ฉบับที่ 165ฉบับที่ 167ฉบับที่ 168ฉบับที่ 170ฉบับที่ 171ฉบับที่ 173ฉบับที่ 175ฉบับที่ 187ฉบับที่ 189ฉบับที่ 199ฉบับที่ 201ฉบับที่ 204ฉบับที่ 207ฉบับที่ 208ฉบับที่ 209ฉบับที่ 210ฉบับที่ 211ฉบับที่ 212ฉบับที่ 218ฉบับที่ 220ฉบับที่ 221ฉบับที่ 222ฉบับที่ 223ฉบับที่ 224ฉบับที่ 225ฉบับที่ 226ฉบับที่ 228ฉบับที่ 229ฉบับที่ 231ฉบับที่ 240ฉบับที่ 243ฉบับที่ 244ฉบับที่ 245ฉบับที่ 246ฉบับที่ 247ฉบับที่ 248ฉบับที่ 249ฉบับที่ 250ฉบับที่ 253ฉบับที่ 254ฉบับที่ 89นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์บทภาวนาพระสมณสาส์นพระสันตะปาปามุมสนุกส่งเสริมศรัทธาเรื่องทั่วไปแม่พระ
ฉบับที่ 254ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

แม่พระเสด็จเยี่ยม

แม่พระเสด็จเยี่ยม “หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์ และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธ ได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธ ได้รับพระจิตเต็มเปี่ยมร้อง เสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำไมหนอ พระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า…

Read more
ฉบับที่ 253ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

วัดแม่พระตั๊กแตน

วัดแม่พระตั๊กแตน อาคารเล็ก ๆ ที่มีลักษณะเหมือนวัดน้อยในโคลด์สปริง รัฐมินนิโซตา มีชื่อเรียกว่าวัดแม่พระตั๊กแตน ซึ่งไม่ใช่ชื่อทางการ วัดนี้สร้างขึ้นครั้งแรก ในปี 1877 ทำไมถึงเรียกว่าวัดตั๊กแตน ทั้งนี้เพราะวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อถวาย เกียรติแด่พระแม่มารีย์ และเพื่อวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระแม่ ให้ รอดพ้นจากฝูงตั๊กแตนที่กินพืชผลทำลายพื้นที่เพาะปลูกในมินนิโซตา…

Read more